FOPPE DIJKSTRA (1849-1918)

GEBOORTE-OVERLIJDEN
NAAM: FOPPE THOMAS DIJKSTRA
GEBOREN: ZATERDAG 30 JUNI 1849 DES MORGENS TEN HALF ZES URE BEETGUM
OVERLEDEN: WOENSDAG 12 JUNI 1918 DES VOORMIDDAGS TEN TWEE UUR BEETGUM
LEEFTIJD: 68 JAAR
BEROEP: GARDENIER

BROERS EN ZUSTERS
01) ANTJE (1853-1932)

OUDERS
VADER: THOMAS FOPPES DIJKSTRA (1819-1893)
MOEDER: JANTJE RITSKES FIERSTRA (1823-1908)

OMSCHRIJVING VAN FOPPE UIT 1869
LENGTE: 1 EL 748 STREPEN
AANGEZIGT: OVAAL
VOORHOOFD: HOOG
OOGEN: BRUIN
NEUS: GROOT
MOND: ORDINAIR (GEWOON)
KIN: IDEM
HAAR: BLOND
WENKBRAAUWEN: IDEM
MERKBARE TEEKENEN: GEENE

HUWELIJK MET MAARTJE
DATUM: WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1874 MENALDUMADEEL
MET: MAARTJE GERBENS BROUWER
FOPPE WAS 25 EN MAARTJE WAS 20 JAAR OUD
GEBOREN: DINSDAG 6 SEPTEMBER 1854 DES AVONDS TEN NEGEN URE MENALDUM
OUDERS: GERBEN REIMERS BROUWER EN BREGTJE FOLKERTS DAMSTRA
OVERLEDEN: VRIJDAG 28 JANUARI 1898 DES VOORMIDDAGS ELF UUR BEETGUM
LEEFTIJD: 43 JAAR

KINDEREN MET MAARTJE
01) THOMAS, 24 AUGUSTUS 1875 BEETGUM – 13 DECEMBER 1943 BEETGUM (68 JAAR)
02) BRECHTJE, 2 JULI 1877 BEETGUM – 8 MAART 1916 BEETGUM (38 JAAR)
03) JANTJE, 2 AUGUSTUS 1879 BEETGUM – 2 SEPTEMBER 1946 BEETGUM (67 JAAR)
04) GERBEN, 11 SEPTEMBER 1881 BEETGUM – 21 NOVEMBER 1956 BEETGUM (75 JAAR)
05) ANTJE, 18 JUNI 1884 BEETGUM – 22 JUNI 1884 BEETGUM (3 DAGEN)
06) ANTJE, 9 JANUARI 1887 BEETGUM – 14 OKTOBER 1969 (PLAATS ONBEKEND) (82 JAAR)
07) JANKE, 2 AUGUSTUS 1890 BEETGUM – 13 AUGUSTUS 1972 LEEUWARDEN (82 JAAR)
08) MAARTJE, 7 SEPTEMBER 1893 BEETGUM – 20 FEBRUARI 1978 ’S GRAVENHAGE (84 JAAR)

Na het overlijden van zijn vader in 1893, kreeg Foppe: ‘een perceel gardeniersland ten zuiden van- en aan den Kunstweg naar Engelum met reed en bleekje ten westen van Beetgumermolen (B-965), een stuk gardeniersland ten noordwesten van het vorige perceel aan den Kunstweg naar Menaldum (B-768), een stuk bouwland ten westen van de Beetgumervaart nabij den Kunstweg naar Menaldum (A-843 en A-844), een stuk bouwland aan de Hanjedijk en de Englumervaart onder Engelum (A-733).’
Foppe werkte als gardenier en verbouwde o.a. aardappelen, rapen en wortels. Daarnaast verbouwde en verwerkte hij vlas tot lijnzaad.

HUWELIJK MET ANTJE
DATUM: DONDERDAG 10 JANUARI 1901 MENALDUMADEEL
MET: ANTJE PIETERS VISSER
FOPPE WAS 51 EN ANTJE WAS 54 JAAR OUD
GEBOREN: ZATERDAG 21 FEBRUARI 1846 DES MORGENS TEN TWEE URE PINGJUM
OUDERS: PIETER ALES VISSER EN ELIZABETH TOZIJNS BOKMA
OVERLEDEN: ZATERDAG 10 NOVEMBER 1934 DES VOORMIDDAGS TE VIER UUR BEETGUM
LEEFTIJD: 88 JAAR
BEROEP: BAKKERSCHE (NA HET OVERLIJDEN VAN HAAR EERSTE MAN)

Antje’s moeder overleed in 1856 en haar vader in 1858. Samen met haar broer en zus kwam ze bij tante Helena Bokma (ongehuwd) in Witmarsum terecht die de kinderen opvoedde. Antje trouwde in 1868 met bakker Rense Andries Miedema en samen zouden ze tien kinderen krijgen. Toen haar man in 1888 overleed, nam ze zijn bakkerij over, staande en gelegen aan den Grintweg te Beetgumermolen, en werd ze bakkersche van beroep. 

Foppe en Antje hadden o.a. een eikenhouten kabinet met vazen, een tafel, een klok, een lamp, een linnenkast, een machinetafeltje en naaimachine, een spiegel en vloerkleeden. Er waren schilderijen, een kachel met doofpot, wandversieringen en bloemen, een lappenbank met boekenkist, een waschtafel en meerdere bedden met peluw (beddengoed) en kussens. 

KINDEREN MET ANTJE
GEEN

In 1915 liet Foppe een testament opmaken: ‘Ik legateer aan mijne echtgenoote Antje Pieters Visser, zonder beroep, met mij wonende te Beetgumermolen onder Beetgum, het recht van gebruik en bewoning van het geheele thans door mij en haar bewoonde huis met erf en tuin.’ Inclusief de inboedel, met ‘uitzondering van het goud en zilver, mijn porcelein en mijne lijfdracht. Daarnaast ‘legateer ik aan mijne genoemde echtgenoote levenslang eene uitkering van tweehonderd gulden per jaar.’