Geboortelepel

Geboortelepel

Pieter Jelles (Bruinsma) werd in 1747 geboren. De gemiddelde levensverwachting in de 18e eeuw was slechts 30 jaar, dus toen hij in 1789 op 42-jarige leeftijd met Geertie Jans in het huwelijk trad, was hij al een man op leeftijd. Eind november 1789 werd hun zoon Jelle geboren, gevolgd door Jan in november 1791. In december 1794 werd vervolgens hun dochtertje Siebrig geboren, vernoemd naar Pieter Jelles zijn moeder. Ter ere van haar geboorte lieten Pieter en zijn vrouw een zilveren lepel maken bij de zilversmid. Op de steel staan een man, een vrouw met duif, een kruis en een anker, ofwel: de symbolische voorstelling van geloof (kruis), hoop (anker en duif) en liefde (man en vrouw). De dubbel gevlochten steel komt uit in de grote zilveren ‘bak’ van de lepel, met daarin de inscriptie: 1794 den 10 december is geboren Siebrig Pieters.

Deze 223 jaar oude geboortelepel heeft de reis door de tijd overleefd en een paar weken geleden heb ik haar op een veiling kunnen kopen. Het is een heel speciaal gevoel iets aan te kunnen raken wat ooit – zo lang geleden – het bezit van mijn voorouders is geweest. Ooit hebben hun handen deze lepel vastgehouden en bewonderd, net zoals ik haar nu bewonder.

geboortelepel-siebrig

Advertenties