Sara Seerps (1882-1959)

“IK VERLANG NAAR JOU EN NAAR BERICHT VAN JOU. DAT IS EEN BAND DIE ALLEEN MAAR STERKER WORDT.”
JANUARI 1945 – TAEKE VAN POPTA – CONCENTRATIEKAMP SACHENHAUSEN

GEBOORTE-OVERLIJDEN
NAAM: SARA REGINA SEERPS BRUINSMA
GEBOREN: MAANDAG 24 JULI 1882 DES AVONDS TEN TIEN URE MIDLUM
OVERLEDEN: ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1959 TE DRIE UUR DERTIG MINUTEN IJMUIDEN
LEEFTIJD: 77 JAAR

BROERS EN ZUSTERS
01) GEERTRUI ELISABETH (1867-1872)
02) AALTJE (1869-1870)
03) AALTJE (1870-1901)
04) HINKE (1871-1950)
05) GEERTRUI ELISABETH (1873-1939)
06) JAN (1874-1874)
07) JAN (1875-1875)
08) JETSKE (1877-1961)
09) JAN (1880-1937)
10) JAN (1880-1937)

OUDERS
VADER: SEERP JANS BRUINSMA (1843-1918)
MOEDER: AAFKE GERRITS KOUDENBERG (1844-1920)

HUWELIJK
DATUM: DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1909 FRANEKERADEEL
MET: TAEKE WIEPKES VAN POPTA
SARA REGINA EN TAEKE WAREN ALLEBEI 27 JAAR
GEBOREN: ZATERDAG 7 JANUARI 1882 DES VOORMIDDAGS TEN VIER URE IJLST
OUDERS: WIEPKE EIBERTS VAN POPTA EN ELISABETH JELLES WIJNIA
OVERLEDEN: ZONDAG 21 JANUARI 1945 IN CONCENTRATIEKAMP SACHSENHAUSEN (D)
LEEFTIJD: 63 JAAR
BEROEP: HOOFDONDERWIJZER GROEN VAN PRINSTERER SCHOOL IJMUIDEN

OMSCHRIJVING VAN TAEKE UIT 1901
LENGTE: 1 METER 768 MILLIMETERS
AANGEZICHT: OVAAL
VOORHOOFD: BREED
OOGEN: GRIJS
NEUS: GEWOON
MOND: IDEM
KIN: ROND
HAAR: BRUIN
WENKBRAAUWEN: IDEM
MERKBARE TEEKENEN: LINKERSLAAP

In augustus 1906 werd Taeke van Popta onderwijzer op de Christelijke School in het Friese dorp Marrum (toevalligerwijs stond in Marrum het eeuwenoude Poptaslot). In november 1908 verruilde hij Marrum voor de Christelijke M.U.L.O. school in Gorinchem, waar hij les gaf toen hij met Sara Regina in het huwelijk trad. Na hun huwelijk woonden ze een aantal jaren op de Arkelstraat D22 in Gorinchem. Ondertussen regen de diploma’s zich aaneen: HBS diploma (juli 1911), Fransch L.O. (augustus 1911), Wiskunde L.O. (november 1912), Hoogduitsch L.O. (augustus 1915), Handelskennis Acte A (december 1919), Handelswetenschappen M.O. (augustus 1921).

In mei 1912 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer van de Groen van Prinsterer School (Christelijke School voor Lager Onderwijs en M.U.L.O.) te IJmuiden. Taeke zou er ruim 30 jaar als hoofdonderwijzer werkzaam zijn. De Haarlemsche Courant zou jaren later schrijven dat ‘het bestuur met hem een zeer gelukkige keuze had gedaan, zoodat de school tot grooten bloei kwam.’ Het gezin woonde op het Koningsplein 2 in Velsen. 

Hij was één van de mede-oprichters van de ‘Christelijke Zeemansbond in Nederland’, bestuurslid bij ‘den Christelijken Middenstand’, lid van het ‘Hoofdbestuur van den Ned. Bond van Gereformeerde Knapenleiders’, voorzitter bij de vergadering van het ‘Chr. Fanfarekorps Wilhelmina’, voorzitter van de zendingscommissie van ‘De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk’ en bestuurslid van ‘den bond van Jongelingsvereenigingen op Gerformeerde Grondslag.’

KINDEREN
01) WIEPKE, 31 AUGUSTUS 1910 GORINCHEM – 19 MAART 1989 DRIEHUIS (78 JAAR)
02) AAFKE, 25 OKTOBER 1911 GORINCHEM – 18 MEI 1975 ARNHEM (63 JAAR)
03) SEERP, 11 MAART 1913 VELSEN – 22 NOVEMBER 1995 GALGARY, CANADA (82 JAAR)
04) EGBERT, 17 FEBRUARI 1914 VELSEN – 19 NOVEMBER 1975 VEENDAM (61 JAAR)
05) JAN, 18 APRIL 1915 VELSEN – TROUWDE MET A. DE GROOT EN VERHUISDE NAAR GELEEN
06) JELLE, 13 DECEMBER 1916 VELSEN – 30 NOVEMBER 1968 CLOVERDALE, CANADA (51 JAAR)
07) ELISABETH, 11 FEBRUARI 1918 VELSEN – 4 JANUARI 1992 SANTPOORT-NOORD (73 JAAR)
08) GEERTRUI ELISABETH, 25 MEI 1920 VELSEN – 1 DECEMBER 1964 EDMONTON, ALBERTA, CANADA (44 JAAR)

In juni 1942 ging Taeke met pensioen (‘T. van Popta gaat heen’, kopte de Haarlemsche Courant wat ongelukkig) en in augustus 1942 verhuisden ze naar de Molenstraat 21 in Santpoort. 

In mei 1944 werd Taeke voor de tweede maal gearresteerd (de eerste keer was in januari 1944) omdat de Duitse bezetters dachten dat hij banden met het verzet had. Via kamp Vught kwam hij in het beruchte concentratiekamp Sachsenhausen terecht, in Block 41, met gevangennummer 100379. Begin januari 1945 schreef hij zijn laatste brief aan Sara en de kinderen. ‘Alle aardse dingen gaan voorbij,’ schreef hij veelzeggend aan het slot van zijn brief. Op 21 januari 1945 overleed hij aan dysenterie. 

Pas op 3 juni 1945, dus vijf maanden na zijn dood en bijna een maand na de bevrijding, zou Sara Regina te horen krijgen dat haar man was overleden. Alle pogingen om zijn graf te lokaliseren liepen op niets uit.
Er kwam een gedenksteen in de school (‘Ter herinnering aan Taeke van Popta, die als eerste hoofd deze school 30 jaar, van 1912-1942, zeer toegewijd heeft gediend; onwrikbaar in zijn geloof en trouw aan zijn beginsel stierf hij in 1945 als gevangene in Duitsland’) en er werd een plantsoen in IJmuiden naar hem vernoemd.