SARA REGINA BRUINSMA (1882-1959)

“IK VERLANG NAAR JOU EN NAAR BERICHT VAN JOU.
DAT IS EEN BAND DIE ALLEEN MAAR STERKER WORDT.”
JANUARI 1945 – TAEKE VAN POPTA – CONCENTRATIEKAMP SACHENHAUSEN

GEBOORTE-OVERLIJDEN
NAAM: SARA REGINA SEERPS BRUINSMA
GEBOREN: MAANDAG 24 JULI 1882 DES AVONDS TEN TIEN URE MIDLUM
OVERLEDEN: ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1959 TE DRIE UUR DERTIG MINUTEN IJMUIDEN
LEEFTIJD: 77 JAAR

BROERS EN ZUSTERS
01) GEERTRUI ELISABETH (1867-1872)
02) AALTJE (1869-1870)
03) AALTJE (1870-1901)
04) HINKE (1871-1950)
05) GEERTRUI ELISABETH (1873-1939)
06) JAN (1874-1874)
07) JAN (1875-1875)
08) JETSKE (1877-1961)
09) JAN (1880-1937)
10) JAN (1880-1937)

OUDERS
VADER: SEERP JANS BRUINSMA (1843-1918)
MOEDER: AAFKE GERRITS KOUDENBERG (1844-1920)

HUWELIJK
DATUM: DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1909 FRANEKER(ADEEL)
MET: TAEKE WIEPKES VAN POPTA
SARA REGINA EN TAEKE WAREN ALLEBEI 27 JAAR
GEBOREN: ZATERDAG 7 JANUARI 1882 DES VOORMIDDAGS TEN VIER URE IJLST
OUDERS: WIEPKE EIBERTS VAN POPTA EN ELISABETH JELLES WIJNIA
OVERLEDEN: ZONDAG 21 JANUARI 1945 IN CONCENTRATIEKAMP SACHSENHAUSEN (D)
LEEFTIJD: 63 JAAR
BEROEP: HOOFDONDERWIJZER GROEN VAN PRINSTERER SCHOOL IJMUIDEN

Na hun huwelijk woonden ze een aantal jaren op de Arkelstraat in Gorinchem. In mei 1912 werd Taeke benoemd tot hoofdonderwijzer van de Groen van Prinsterer School in IJmuiden. Ze woonden eerst op het Koningsplein 2 in Velsen, later in de Molenstraat 21 in Santpoort.

KINDEREN
01) WIEPKE, 31 AUGUSTUS 1910 GORINCHEM – 19 MAART 1989 DRIEHUIS (78 JAAR)
02) AAFKE, 25 OKTOBER 1911 GORINCHEM – 18 MEI 1975 ARNHEM (63 JAAR)
03) SEERP, 11 MAART 1913 VELSEN – 22 NOVEMBER 1995 GALGARY, CANADA (82 JAAR)
04) EGBERT, 17 FEBRUARI 1914 VELSEN – 19 NOVEMBER 1975 VEENDAM (61 JAAR)
05) JAN, 18 APRIL 1915 VELSEN – 12 NOVEMBER 1977 BEVERWIJK (62 JAAR)
06) JELLE, 13 DECEMBER 1916 VELSEN – 30 NOVEMBER 1968 CLOVERDALE, CANADA (51 JAAR)
07) ELISABETH, 11 FEBRUARI 1918 VELSEN – 4 JANUARI 1992 SANTPOORT-NOORD (73 JAAR)
08) GEERTRUI ELISABETH, 25 MEI 1920 VELSEN – 1 DECEMBER 1964 EDMONTON, ALBERTA, CANADA (44 JAAR)

Taeke werd in mei 1944 door de Duitsers opgepakt en naar het concentratiekamp Sachsenhausen gestuurd. Begin januari 1945 schreef hij zijn laatste brief aan Sara en de kinderen. “Alle aardse dingen gaan voorbij,” schreef hij aan het slot van zijn brief, “Leven en Liefde duren eeuwig.” Hij stierf een paar weken later.
Pas op 3 juni 1945, dus vijf maanden na zijn dood en bijna een maand na de bevrijding, kreeg Sara Regina te horen te horen dat haar man was overleden. Alle pogingen om zijn graf te lokaliseren liepen op niets uit.