Jelle Feikes (1904-1909)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Feike Jans Bruinsma (1864-1951) – Jantje Rients van Wijngaarden (1868-1941)
Grootouders: Jan Feikes Bruinsma (1814-1885) & Aaltje Seerps Anema (1817-1871)
Overgrootouders: Feike Hilbrands Bruinsma (1781-1835) & Tiettje Jans Bangma (1788-1827)
Betovergrootouders: Hilbrand Jelles Bruinsma (1743-1824) & Eeke Rommerts de Boer (1746-1783)
Oudouders: Jelle Hilbrandts (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)
Oudgrootouders: Hilbrandt Jelles & Gryttje Martens

Jelle Feikes Bruinsma werd op vrijdag 16 september 1904, des namiddags te zeven uur op de Liauckama boerderij te Sexbierum geboren. Hij was het zevende kind van de 40-jarige landbouwer Feike Jans Bruinsma en de 36-jarige Jantje Rients van Wijngaarden. Zes broertjes en zusjes waren hem dus voorgegaan: Jan (1891), Maaike (1893), Rients (1895-1896), Aukje (1896), Aaltje (1899) en nogmaals een broertje met de naam Rients (1901). Zijn zusje Botje kwam vervolgens in 1906 ter wereld.

De 51-jarige gardenier (groentekweker) Willem Nieuwhof uit Pietersbierum en de 42-jarige arbeider Marten Plat uit Sexbierum, meldden zich in januari 1909 bij de Burgerlijke Stand. Daar lieten zij noteren dat Jelle op dinsdag 12 januari 1909, des voormiddags te zeven ure te Sexbierum was overleden. Jelle Feikes Bruinsma werd slechts 4 jaar oud. Negen maanden na zijn overlijden werd het laatste kind in dit gezin geboren. Het was een jongetje, en ze noemden hem Jelle.

Advertenties