ANTJE DEELSTRA (1836-1911)

GEBOORTE-OVERLIJDEN
NAAM: ANTJE JANS DIJLSTRA
GEBOREN: ZATERDAG 19 NOVEMBER 1836 DES MORGENS OM TWEE UUREN ONDER STIENS
OVERLEDEN: MAANDAG 13 MAART 1911 DES VOORMIDDAGS TEN DRIE URE FRANEKER
LEEFTIJD: 74 JAAR
BEROEP: ARBEIDSTER

BROERS EN ZUSTERS
01) JAN (1829-1829)
02) CECILIA (1830-1845)
03) PIETER (1832-1839)
04) JOHANNES (1834-1919)
05) PETRONELLA (1839–1925)
06) YTJE (1842–1849)
07) HENDRIK (1844–1923)
08) TJITZE (1848–1915)

OUDERS
VADER: JAN JANS DEELSTRA (1802-1853)
MOEDER: JANKE PIETERS VLASSINGA (1809-1863)

In april 1846 werd het gezin opgenomen in het Rooms Katholieke Armenhuis van Lekkum. Daar zouden ze alles bij elkaar vijf maanden verblijven en uiteindelijk via Leeuwarden in Franeker terecht komen. In december 1849 ging Antje met haar moeder uit bedelen. Ze werden opgepakt en moesten voor de rechtbank in Leeuwarden verschijnen, waar ze werden veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf. Aansluitend werden ze overgebracht naar het bedelaarsgesticht in Ommerschans, waar ze op zondag 16 december 1849 werden geregistreerd. Dankzij die registratie is er een kleine beschrijving van 13-jarige Antje bewaard gebleven:

LENGTE: 131 (DUS 1 METER 31)
AANGEZIGT: ROND
HAAR: BLOND
OOGEN: BLAAUW
NEUS: GEWOON
MOND: IDEM
KIN: ROND
MERKBARE TEEKENEN: –

Bij aankomst werden de gezinnen direct van elkaar gescheiden: vaders en zonen op de ene zaal, moeders en dochters op de andere zaal. Antje bleef dus bij haar moeder. In november 1850 werden ze overgeplaats naar Veenhuizen, waar ze vervolgens tweeënhalf jaar bleven. In april 1853 mochten ze eindelijk naar huis. Janke was 13 jaar oud toen ze het bedelaarsgesticht in ging en 16 jaar toen ze haar vader weer zag. Vier maanden later overleed haar vader op 51-jarige leeftijd. De armoede lag dus vrijwel direct weer op de loer.

HUWELIJK
DATUM: ZONDAG 13 APRIL 1862 FRANEKER
MET: RINZE JANS ELSINGA (ELZINGA, ELSENGA)
ANTJE WAS 25 EN RINZE WAS 27 JAAR OUD
GEBOREN: ZONDAG 4 JANUARI 1835 DES MORGENS TEN EEN UREN WELSRIJP
OUDERS: JAN RINZES ELSENGA EN TJITSKE WIEGERS KORTHAK
OVERLEDEN: VRIJDAG 11 JULI 1890 DES AVONDS TEN TIEN URE OOSTVLIET 30 FRANEKER
LEEFTIJD: 55 JAAR
BEROEP: ARBEIDER OP ‘T TICHELWERK

Rinze was tichelaar en werkte in de zomermaanden in de steenbakkerij. In 1856 was er een grote steenbakkerij in Berlikum geopend en in april 1860 meldde Rinze zich daar om in het ‘Nieuw Tigchelwerk’ te werken (de oudere steenfabriek, in de buurt van Deinum werd ‘Oud Tichelwerk’ genoemd).

KINDEREN
01) JAN, 15 FEBRUARI 1863 FRANEKER – 30 APRIL 1863 FRANEKER (1 MAAND)
02) JANKE, 17 NOVEMBER 1864 FRANEKER – 29 APRIL 1918 HARLINGEN (53 JAAR)
03) WIEGER, 12 JANUARI 1867 FRANEKER – 7 NOVEMBER 1933 FRANEKER (66 JAAR)
04) JAN, 12 JANUARI 1869 FRANEKER – 31 MEI 1923 FRANEKER (54 JAAR)
05) LEVENLOOS MEISJE OP 1 FEBRUARI 1872 TE FRANEKER
06) JOHANNES, 16 FEBRUARI 1874 FRANEKER – 23 FEBRUARI 1948 FRANEKER (74 JAAR)
07) HENDRIK, 7 MAART 1877 FRANEKER – 25 JUNI 1939 FRANEKER (62 JAAR)

Ze werkten o.a. in de ‘Kingmatille’ steenbakkerij (vernoemd naar grietman J.M. van Beyma Thoe Kingma) in Zweins, in ‘het wel bekante Tichelwerk, genaamd de Boterton’ in Midlum en steenbakkerij ‘De Orerbijt’ (arbeid) in Dronrijp.

Onderstaande lijst met verhuizingen is niet compleet:

01) Deinum Tigchelwerk (april 1862 – september 1862)
02) Zweins (september 1862 – april 1863)
03) Franeker Oostvliet 5 (september 1864 – april 1865)
04) Ried (april 1865 – september 1865)
05) Franeker Oostvliet 5 (september 1865 – april 1866)
06) Ried (april 1866 – oktober 1866)
07) Franeker Oostvliet 5 (oktober 1866 – april 1867)
08) Ried (april 1867 – oktober 1867)
09) Franeker Oostvliet 5 (oktober 1867 – mei 1868)
10) Ried (mei 1868 – oktober 1868)
11) Franeker Oostvliet 5 (oktober 1868 – april 1870)
12) Midlum (april 1870 – oktober 1870)
13) Franeker Oostvliet 5 (oktober 1870 – april 1873)
14) Ried (april 1873 – oktober 1873)
15) Franeker Oostvliet 5 (oktober 1873 – juli 1874)
16) Dronrijp Tigchelwerk (juli 1874 – september 1874) 
17) Franeker Oostvliet 5 (september 1874 – mei 1878)
18) Ried (mei 1878 – oktober 1878)
19) Franeker Oostvliet 5 (oktober 1878 – mei 1880)
20) Franeker Oostvliet 5 (april 1882)
21) Franeker Oostvliet 30 (december 1884 – april 1885)
22) Dronrijp 299-BK (april 1885 – augustus 1885)
23) Franeker Oostvliet 30 (augustus 1885 – mei 1886)
24) Dronrijp 303-BK (mei 1886 – september 1886)
25) Franeker Oostvliet 30 (september 1886 – april 1887)
26) Dronrijp 300 (april 1887 – november 1889)
27) Franeker Oostvliet 30 (november 1889 – juli 1890)
28) Franeker Oostvliet 55 (juli 1891)
29) Franeker Oostvliet 12 (juli 1894)
30) Franeker Oostvliet 14 (augustus 1895)
31) Franeker Heerengracht 67 (juli 1897)
32) Franeker Noord 23 (augustus 1899)