Ulbe Thomas (1852-1877)

Ulbe Thomas Dijkstra werd op vrijdag 26 maart 1852, om 11.00 uur in de ochtend te Beetgum geboren. Daarmee was hij het derde kind van vader Thomas Sikkes (30 jaar oud en arbeider van beroep), en de 29-jarige Janke Ulbes Nieuwenhuis (huisvrouw van beroep). Hoewel Ulbe het 3e kind in het gezin was, heeft hij zijn zusje nooit gekend; zij kwam in 1849 levenloos ter wereld. Maar er was meer verlies te betreuren. Toen hij 3 jaar was werd zijn zusje Antje geboren. Zij zou slechts 3 maanden leven. In 1858 kwam zijn broertje Anne ter wereld, maar hij overleed anderhalf jaar later. Ulbe’s moeder stierf in 1863, zijn vader het jaar daarop. Hij was dus nog maar 12 jaar oud toen hij wees werd en achterbleef met zijn broertjes Sikke (14 jaar), Hendrik (9 jaar) en (nog een broertje met de naam) Anne (2 jaar).

Op donderdag 8 februari 1872, om half elf in de ochtend, moest Ulbe zich melden in Dronrijp (verzamelpunt bij de weduwe Donia) voor de militaire keuring. Zijn beschrijving is in de militie registers van 1872 terug te vinden:

Lengte: 1 Meter 500 millimeters
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: klein
Oogen: blaauw
Neus: normaal
Mond: normaal
Kin: rond
Haar: blond
Wenkbraauwen: blond
Merkbare Teekenen: geen

Had zijn oudere broer Sikke dus bruine ogen en haren, Ulbe was blond met blauwe ogen. Tevens was hij te klein en werd hij bij gemis aan lengte op 11 maart 1872 vrijgesteld van militaire dienst.

Op 5 augustus 1872 overleed zijn oudere broer Sikke op 22 jarige leeftijd. Ulbe was nu de oudste van de overgebleven kinderen. Maar ook hij zou veel te jong overlijden. Hij was nog maar 25 jaar oud, kleermaker van beroep, woonachtig te Stiens en nog ongehuwd, toen hij op dinsdag 29 mei 1877, des morgens ten acht ure overleed in het huis nummer zesenzestig te Stiens.

Advertenties