Sikke Thomas (1850-1872)

Sikke Thomas werd geboren op dinsdag 8 januari 1850, des nachts ten een ure te Beetgum. Daarmee was hij het tweede kind van vader Thomas Sikkes Dijkstra (28 jaar oud en arbeider van beroep), en de 27-jarige Janke Ulbes Nieuwenhuis (huisvrouw van beroep). Hoewel Sikke dus het 2e kind in het gezin was, heeft hij zijn zusje nooit gekend; zij kwam in 1849 levenloos ter wereld.

Sikke’s moeder stierf in 1863, zijn vader het jaar daarop. Hij was dus nog maar 14 jaar oud toen hij wees werd en achterbleef met zijn jongere broertjes en zusjes. Wie ze heeft opgevangen is niet duidelijk, wel weten we dat er voor de kinderen geen voogd werd aangewezen.

Op zaterdag 12 februari 1870, half elf in de morgen, moest Sikke zich melden in Dronrijp (verzamelpunt bij de weduwe Donia) voor de militaire keuring. Zo is er een (summiere) beschrijving van hem bewaard gebleven:

  • Lengte: 1 Meter 692 millimeters
  • Aangezigt: ovaal
  • Voorhoofd: hoog
  • Oogen: bruin
  • Neus: dik
  • Mond: normaal
  • Kin: normaal
  • Haar: bruin
  • Wenkbraauwen: bruin
  • Merkbare Teekenen: geen

Een jongen dus met bruine ogen, een dikke neus en meer dan voldoende lengte om voor dienst te worden goedgekeurd. Dat gebeurde dan ook in maart 1870. Toch zou hij nooit als soldaat dienen, want nog voor de definitieve oproep, sloeg het noodlot toe.

Sikke overleed op zondag 5 augustus 1872, des namdiddags ten half zes ure, in het huis nommer vierenveertig te Beetgum. Hij was boerenknecht van beroep, nog ongehuwd en werd slechts 22 jaar oud.

Advertenties