Hendrik Thomas (1854-1879)

Hendrik Thomas Dijkstra werd op dinsdag 11 juli 1854, des nachts ten een ure te Beetgum geboren. Nederland telde op dat moment ruim 3,1 miljoen inwoners. Hendrik Thomas was het het vierde kind van vader Thomas Sikkes en moeder Janke Ulbes Nieuwenhuis. Hendrik’s broertjes Sikke (geboren in 1850) en Ulbe (geboren in 1852) waren hem voorgegaan, terwijl een zusje in 1849 levenloos ter wereld kwam. Hij was nog maar 8 jaar toen zijn moeder – en 9 jaar oud toen zijn vader overleed.

Op 5 augustus 1872 overleed zijn oudere broer Sikke op 22 jarige leeftijd. Zusje Antje en broertje Anne waren al voor het tweede levensjaar overleden en alleen zijn 2 jaar oudere broer Ulbe en zijn jongere broertje Anne (andermaal vernoemd) waren nog in leven.

Militie

Op vrijdag 13 februari 1874, om half elf in de ochtend, moest Hendrik zich melden in Dronrijp voor de militaire keuring. Daar bleek dat hij met zijn 1 meter 49 en een half centimeter veel te klein was om als soldaat te dienen en werd hij op 19 maart 1874 wegens gemis aan lengte vrijgesteld van militaire dienst. De rest van zijn beschrijving werd niet eens genoteerd.

In mei 1877 overleed zijn oudere broer Ulbe, waardoor Hendrik nu ineens de oudste was. Van de 7 broertjes en zusjes waren er nu nog maar 2 over: Hendrik en Anne. Hendrik zou echter ook niet oud worden. Hij was schoenmakers-knecht van beroep, woonde te Beetgum en was ongehuwd toen hij op vrijdag 24 januari 1879, om 14.00 uur in de middag in het huis genummerd 1 te Beetgum overleed. In de overlijdensakte lezen we dat hij 23 jaar oud werd, maar dat is onjuist: hij werd 24 jaar.

Advertenties