Thomas Sikkes (1821-1864)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Grootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Thomas Sikkes Dijkstra werd op woensdag 15 augustus 1821, des namiddags ten vier uren te Beetgum (Bitgum) geboren. Daarmee was hij het tweede kind met de naam Thomas in het gezin van vader Sikke Thomas en moeder Antje Minnes Braaksma. Het kereltje was echter na 5 maanden overleden, en dus werd Thomas andermaal vernoemd. Van alle kinderen in het gezin zouden alleen Thomas en Minne de volwassen leeftijd bereiken. Sytske en Anne, die na de twee broers geboren werden, stierven binnen 2 maanden. Tot overmaat van ramp overleed Thomas’ vader toen hij 19 jaar oud was. Thomas bleek dus uit een allesbehalve sterk geslacht te komen.

Picco

In 1840 moest hij zich melden bij de Nationale Militie, voor de militaire keuring. Daar viel hem ten deel het Nummer 14 hetwelk, tot heden, niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. Hij trouwde op 26 jarige leeftijd, op woensdag 10 mei 1848 te Beetgum, op dezelfde dag als zijn broer Minne Sikkes Dijkstra. Dezelfde plaats, ander tijdstip en gelukkig ook een andere vrouw. Thomas trouwde met even oude Janke Ulbes Nieuwenhuis, die op donderdag 4 april 1822, om 15.00 uur te Berlikum (Berltsum) geboren werd. Haar vader Ulbe Yetes Nieuwenhuis was timmerknegt van beroep, terwijl haar moeder Saakje Tjeerds van der Weide zonder beroep was. Thomas was boerenknecht, Janke was dienstmeid te Beetgum.

Het leek bijna een sprookje: twee broers, de ene 6 jaar ouder dan de ander, die samen op dezelfde dag, in dezelfde gemeente in het huwelijk traden. Maar sprookjes bestonden niet voor de familie Dijkstra. Werd zijn vader slechts 44 jaar oud, zijn broer Minne zou maar een jaartje ouder worden. Thomas wist het niet, kon het niet weten, maar toen hij op die 10e mei 1848 in het huwelijk trad, was hijzelf inmiddels ook op de helft van zijn leven gekomen. De getuigen bij het huwelijk waren:

 • Pieter Folkerts Baarda, 63 jaar, arbeider, woonachtig te Menaldum, gene bloedverwant van de comparanten
 • Durk Jans van der Meer, 47 jaar, guardenier, woonachtig te Menaldum, gene bloedverwant van de comparanten
 • Lodewijk Zondervan, 45 jaar, winkelier, woonachtig te Menaldum, gene bloedverwant van de bloedverwanten
 • Tjeerd Dirks van der Meer, 24 jaar, arbeider, woonachtig te Menaldum, gene bloedverwant van de comparanten

Samen met zijn vrouw Janke stichtte hij het volgende gezin:

 1. ✝ levenloos dochtertje te Beetgum op 29 januari 1849
 2. Sikke, 8 januari 1850 te Beetgum – 5 augustus 1872 te Beetgum (22 jaar)
 3. Ulbe, 26 maart 1852 te Beetgum – 29 mei 1877 te Stiens (25 jaar)
 4. Hendrik, 11 juli 1854 te Beetgum – 24 januari 1879 te Beetgum (24 jaar)
 5. Antje, 21 augustus 1855 te Beetgum – 23 november 1855 te Beetgum (3 maanden)
 6. Anne, 17 maart 1858 te Beetgum – 12 oktober 1859 (18 maanden)
 7. Anne, 30 januari 1862 te Beetgum – 8 oktober 1930 te Leeuwarden (68 jaar)

Zoals we kunnen zien overleden deze kinderen bijna allemaal op zeer jonge leeftijd. Sikke, Ulbe en Hendrik waren zelfs nog ongehuwd toen ze stierven, alleen Anne zou in het huwelijk treden en kinderen krijgen. Als we het doodgeboren kindje helemaal niet meetellen, dan nog is de gemiddelde leeftijd onder de kinderen slechts 23 jaren en 3 maanden.

Op 26 oktober 1853 overleed Janke’s moeder en moest zij als erfgename bij de notaris in Sneek verschijnen. Daar hoorde ze dat zij een bedrag 3.449,05 gulden zou erven in blooteigendom en als legaat samen lijfdracht ad. 149,50. In 1853 was dit een enorme som geld en het betekende dat Thomas Sikke en zijn vrouw in ieder geval voor lange tijd geen financiële zorgen zouden hebben. Maar geld is geen garantie voor geluk, zo weten we. Want de donkere wolken begonnen zich al samen te trekken boven het gezin.

Amper een jaar na de geboorte van haar laatste kindje, overleed moeder Janke Ulbes. Ze stierf om 21.00 uur in de avond, op woensdag de 1e april 1863, in een huis genummerd 90 te Beetgum. Ze werd slechts 40 jaar oud. En zo bleef Thomas Sikkes dus achter met de  kinderen.

En toch, het kon nog erger. Want Thomas Sikkes, weduwnaar van 4 kleine kinderen, overleed amper een jaar later, op zondag 24 april 1864. Hij stierf om 03.00 uur in de morgen, in het huis genummerd 90-A te Beetgum. Hij werd slechts 42 jaar oud. De kinderen waren nog vreselijk jong: Sikke was 14 jaar oud, Ulbe 12 jaar, Hendrik was 9 en de kleine Anne was amper 2 jaar. Wat er met de kinderen gebeurd is, moet nog worden uitgezocht. In eerste instantie zal geprobeerd zijn ze bij familie onder te brengen, maar of dit mogelijk was, zeker financieel gezien, is maar de vraag. ZIjn jongere broer Minne Sikkes zou in 1871 overlijden, dus het is onwaarschijnlijk dat de kinderen daar zijn ondergebracht. De kans is dan ook vele malen groter dat ze in het weeshuis van Franeker of Leeuwarden terecht zijn gekomen, maar zoals gezegd moet dit nog worden uitgezocht.

Weeshuis

Advertenties