Sikke Minnes (1850-1895)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Grootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Overgrootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Sikke Minnes Dijkstra werd op woensdag 9 oktober 1850, 08.00 uur in de morgen te Wier geboren. Daarmee was hij het tweede kind van vader Minne Sikkes en moeder Aafke Hielkes. Zijn zusje Antje was hem in 1849 voorgegaan. Na hem zou zijn broertje Freerk nog geboren worden (in 1853), en dus groeide hij op in een relatief klein gezin voor die tijd.

Okd

Op zaterdag 12 februari 1870, 10.30 uur in de morgen moest Sikke Minnes, boerenknecht van beroep, zich laten keuren bij de Nationale Militie te Dronrijp. Blijkbaar was hij een vrij onopvallende verschijning, want slechts een paar kenmerken werden genoteerd:

 • Lengte: 1 Meter 581 millimeters
 • Aangezigt: ovaal
 • Oogen: blaauw
 • Haar: bruin
 • Wenkbrauwen: zwart

En ondanks het feit dat er achter zijn uiterlijke kenmerken gebreken onderzoeken werd genoteerd, werd hij toch gewoon goedgekeurd voor de dienst. Op maandag 9 mei 1870 meldde hij zich bij het 1e Regiment Infanterie. Hij viel met zijn neus in de boter want door de toenemende spanningen tussen Duitsland en Frankrijk werd in Nederland op 16 juli 1870 te mobilisatie afgekondigd. Sikke werd op zaterdag 8 mei 1875 officieel uit dienst ontslagen. Of, zoals het werd genoemd: gepasporteerd den 8 Mei 1875. Zoals gezegd was dit de officiële datum, want in praktijk zal hij na anderhalf jaar actieve dienst weer naar huis zijn teruggekeerd en nog een aantal maal op herhaling zijn gegaan.

Sikke Minnes trouwde op 24-jarige leeftijd, op woensdag 5 mei 1875 (3 dagen dus voordat hij officieel als soldaat afzwaaide) te Wier met de 22-jarige Lijsbert Jans Plat. Drie dagen dus voordat hij officieel zou afzwaaien uit dienst en ook precies drie dagen voordat zijn jongere broer Freerk Minnes in het huwelijk trad. Lijsbert Plat was op donderdag 3 februari 1853, om 06.00 uur in de ochtend 1845 te St. Jacobiparochie geboren. Vader Jan Gerbens Plat, schipper van beroep, was aanwezig, moeder Grietje Ulbes Rot was inmiddels overleden. Sikke’s vader was inmiddels ook overleden, maar zijn moeder Afke Hijlkes, ook wel genaamd Aafke Hijlkes van der Meulen aldus de akte, was bij het huwelijk aanwezig. Als getuigen traden op:

 • meester Augustus Goëticus van Dalsen Fontein, 63 jaar, secretaris, woonachtig te Dronrijp, aan de gehuwden vreemd
 • Fetze van Sollema, 30 jaar, klerk, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd
 • Ids van der Ploeg, 46 jaar, klerk, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd
 • Klaas Jan Pieters, 52 jaar, veldwachter, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd 

Hand Sikke Minnes

Sikke en Lijsbert kregen zij de volgende kinderen:

 1. Aafke, 22 februari 1876 te Wier – 1 juli 1876 te Wier (4 maanden)
 2. Minne, 7 mei 1877 te Wier – 1 april 1967 te St, Jacobiparochie (89 jaar)
 3. Jan, 14 maart 1879 te Wier – 15 juli 1923 te St. Jacobiparochie (44 jaar)
 4. Ulbe, 28 november 1880 te Wier – 25 december 1881 te Wier (1 jaar)
 5. Afke, 5 augustus 1882 te Wier – 7 januari 1934 te St. Jacobiparochie (51 jaar)
 6. Grietje, 28 juni 1886 te Wier – 26 oktober 1973 St. Annaparochie (87 jaar)
 7. Antje, 9 december 1888 te Wier – 8 januari 1963 te St. Jacobiparochie (74 jaar)

Lijsbert overleed op 39-jarige leeftijd, op vrijdag 27 mei 1892. om 03.30 uur in de nacht te St. Jacobiparochie. Het was een warme dag, met temperaturen die opliepen tot boven de 26 °C. En zo bleef Sikke Minnes dus achter met 5 kleine kinderen, waarvan de oudste 15 jaar oud was, en de jongste nog geen 4 jaar.

atlantis-12

Sikke Minnes hertrouwde een jaar later alweer, op donderdag 12 oktober 1893 te St. Jacobiparochie met de 43-jarige Antje Zuiderbaan. Antje was geboren op vrijdag 26 oktober 1849 te St. Annaparochie. Haar ouders Dirk Dooitzes Zuiderbaan en Aaltje Jans Gorter waren inmiddels overleden. Antje was niet eerder getrouwd geweest en was dus op haar 43e een oude vrijster. Goedbeschouwd waren zowel Sikke als Antje dus gebaat bij dit (verstand)huwelijk.

Dooitze Dirks was de broer van Antje Zuiderbaan en broertje Dooitze was in het verleden tweemaal opgepakt wegens diefstal. De eerste maal gebeurde dit in april 1866, toen Dooitze nog maar 14 jaar oud was. Bij het vonnis werd wel degelijk naar zijn leeftijd gekeken, maar toch werd hij veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Vier jaar later, in juni 1870, was het wederom raak en werd hij met zijn kompaan Ane Rotsma opgepakt. Ane ging voor een maand de cel in, maar ditmaal verdween Dooitze voor twee volle maanden in de Blokhuispoort te Leeuwarden. Met recht een schelm dus.

Broertje 1

Broertje 2

Twee maanden

Op 6 oktober 1894, slechts drie maanden voor zijn overlijden, duikt Sikkes Minnes naam ineens op bij de notaris. Op die dag tekende hij het huurcontract voor een perceel bouwland te St.-Jacobiparochie. Hij was, zo leek het, klaar voor een nieuwe start.

Het mocht allemaal niet zo zijn en Antje Zuiderbaan heeft slechts 16 maanden van haar huwelijkse staat kunnen genieten. Want Sikke Minnes overleed op vrijdag 22 februari 1895, 19.00 uur in de avond te St. Jacobiparochie. Hij werd slechts 44 jaar oud. Werd zijn vader nog 45 jaar oud, hijzelf en zijn opa bleven op 44 levensjaren steken. Drie generaties dus die ruim voor hun 50e levensjaar overleden. En zo bleef Antje dus achter met een stuk bouwland en de 5 kinderen van haar overleden man.

Hoe het verder met haar is gegaan, valt niet meer te achterhalen; haar naam duikt niet op in de notariële stukken. Antje overleed tenslotte op zaterdag 8 maart 1913, om 11.00 in de ochtend te St. Jacobiparochie. Ze werd 63 jaar oud.

Overlijden Antje

Advertenties