Baukje Sikkes (1912-1912)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Sikke Freerks Dijkstra (1887-1931) & Pietje Hendriks Deelstra (1890-1969)
Grootouders: Freerk Minnes Dijkstra (1853-1930) & Klaasje Arjens Vis (1854-1928)
Overgrootouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Betovergrootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Oudouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Vader Sikke Freerks Dijkstra was 25 jaar oud, veldarbeider van beroep en woonde te Dongjum, toen hij op die zonnige zaterdag, de 1e juni 1912 aangifte deed van de geboorte van zijn eerste dochter. Hij liet noteren dat zijn vrouw Pietje Hendriks Deelstra des morgen ten half twee te Dongjum was bevallen van Baukje. Sikke had de mannen Hempenius meegenomen als getuigen: Sijtze Hempenius, 31 jaar oud, schipper te Beetgum en Pieter Hempenius, 50 jaar, eveneens schipper te Beetgum. Baukje was het tweede kind, en het eerste meisje in het gezin. Haar broer Freerk was haar in maart 1911 voorgegaan.

Geboorte Baukje 1

Het waren Klaas Schiphof, 68 jaar, en Pieter Alkema, 35 jaar, beiden arbeider te Dongjum, die ruim zeven weken later de moeilijke gang naar de Burgerlijke Stand moesten maken. Zij lieten er noteren dat de kleine Baukje op zondag 21 juli 1912, des voormiddags ten elf ure in Dongjum was overleden. Baukje Sikkes Dijkstra werd slecht 51 dagen oud.

Overlijden Baukje 1

Advertenties