Maartje Freerks (1877-1877)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Freerk Minnes Dijkstra (1853-1930) & Klaasje Arjens Vis (1854-1928)
Grootouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Overgrootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Betovergrootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Op vrijdag 11 mei 1877 vervoegde de 24-jarige Freerk Minnes Dijkstra zich bij de Burgerlijken Stand der Gemeente Menaldumadeel. Daar liet hij noteren dat op diezelfde 11e mei, des nachts ten twee ure te Wier een kind van het vrouwelijk geslacht was geboren uit hem en zijne huisvrouw Klaasje Arjens Vis, aan welk kind de voornaam wordt gegeven van Maartje. Zo werd Maartje het 2e kind (en het 2e meisje) in dit nog jonge gezin.

Op vrijdag 20 juli 1877 waren het de 40-jarige gardenier Nicolaas Elisabertus Wassenaar en de 32-jarige arbeider Klaas Jans Groeneveld die zich bij de Burgerlijke Stand meldden. Zij lieten noteren dat Maartje Freerks Dijkstra, oud twee maanden, op den negentienden dezer maand juli (1877) des avonds ten zes ure in het huis nummer zesendertig te Wier was overleden. 

Advertenties