Arjen Freerks (1879-1879)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Freerk Minnes Dijkstra (1853-1930) & Klaasje Arjens Vis (1854-1928)
Grootouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Overgrootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Betovergrootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Nederland telde iets meer dan 3,9 miljoen inwoners toen Arjen Freerks op donderdag 26 juli 1877, om 02.00 uur in de nacht te Wier ter wereld kwam. Vader Freerk Minnes (26 jaar oud) vervoegde zich nog diezelfde dag bij Burgerlijke Stand, terwijl zijne huisvrouw Klaasje Arjens Vis bijkwam van de 4e bevalling in 4 jaar tijd. Dochters Antje (geboren in 1876) en Aafke (1878) waren nog in leven, terwijl haar dochter Maartje (1877) in datzelfde jaar overleden was.

Maar het noodlot zou helaas weer toeslaan. Arjen Freerks Dijkstra overleed op woensdag 3 oktober 1879, om 06.30 in de ochtend in het huis genummerd drieënveertig C te Wier. Net als zijn reeds overleden zusje Maartje, werd ook Arjen slechts 69 dagen oud.

Advertenties