Antje Freerks (1876-1949)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Freerk Minnes Dijkstra (1853-1930) & Klaasje Arjens Vis (1854-1928)
Grootouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Overgrootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Betovergrootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Antje Freerk Dijkstra werd op zaterdag 18 maart 1876, des nachts ten half twaalf te Wier geboren. Haar vader Freerk Minnes was 23 jaar oud en arbeider van beroep, haar moeder Klaasje Arjens Vis was een 21-jarige huisvrouw. Antje Freerks was de 1e van de 11 kinderen die in dit gezin geboren zouden worden.

Antje was 23 jaar oud, dienstbode van beroep, toen ze op zondag 8 oktober 1899 te Franeker in het huwelijk trad met de 25-jarige arbeider Hein Reinders Brijker. Hein was op 11 juni 1874, des morgens ten acht ure te Franeker geboren en was de zoon van Reinder Brijker en Geertje Faber. Hein het 2e kind van de totaal 7 kinderen die uit dit huwelijk geboren zouden worden. De ouders van bruid en bruidegom waren bij het huwelijk aanwezig. Als getuigen traden op:

  • Herke Faber, 50 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, oom van den bruidegom
  • Jelte Faber, 40 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, oom van den bruidegom
  • Hein Brijker, 32 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, neef van den bruidegom
  • Pieter Brijker, 23 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, broeder van den bruidegom 

Handetekeningen

Hein Brijker had zich in 1893 moeten melden bij de Nationale Militie voor de militaire keuring. In het Militie rapport blijkt dat hij op grond van lichaamsgebreken, voorkomende onder n0. 120 van het visitatiereglement van dienst was vrijgesteld. Het genoemde nummer 120 verwijst naar Ziekten en gebreken van de spijsverterings-werktuigen, in dit geval: kanker der amandelen. Of de diagnose onjuist was, of dat er gedurende zijn leven geen uitzaaiingen plaatsvonden, zullen we wel nooit weten. Hein Brijker werd in ieder geval 82 jaar oud. Voor het huwelijk woonde hij nog op de Harlingerweg 83 te Franeker. In 1900 ging hij met zijn vrouw Antje op Vliet 4 in Franeker wonen, waar ze in 1928 nog steeds woonachtig waren. Daarna verhuisden ze naar de Voorstraat 19 (achter) te Franeker en tenslotte naar het pand op de Wilhelminastraat 36 te Franeker (waar nu Lodewijk herenmode zit; het linker pand). Dit alles gebeurde voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog.

HUIZEN FRANEKER 01

 Antje en Hein kregen de volgende kinderen:

  1. Reinder, 11 maart 1901 te Franeker – 12 februari 1979 te Franeker (77 jaar)
  2. Freerk, 26 maart 1904 te Franeker – onbekend
  3. Klaasje, 29 mei 1911 te Franeker – 28 mei 1954 te Leeuwarden (42 jaar)

Er is weinig bekend over Antje en haar man. In 1894 speelde Hein Brijker samen met Reinder Strikwerda en Simon Bollema op de PC te Franeker. Maar zoals we bij het huwelijk van Antje al hebben gezien waren er meer Hein Brijkers in Franeker, dus of “onze” Hein die ene kaatser was, valt niet te zeggen. Zo verschijnt de naam Hein Brijker meerdere malen in kranten en notariële stukken, maar in de meeste gevallen blijkt dit een naamgenoot te Franeker te zijn.

Antje Freerks Dijkstra overleed op de zonnige, maar kille woensdag 2 februari 1949 te Franeker. Ze werd 72 jaar oud. Ze werd begraven in Franeker. Het graf is er nog, maar zoals op de foto te zien is, zijn de letters vervaagd en is de tekst vrijwel onleesbaar.

Grafsteen Antje en Hein

Op 26 september 1956 melde de heer Dirk Staalstra zich bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Leeuwarden. Hij was 59 jaar oud, bode ener begrafenisvereniging, wonende te Franeker, die verklaarde dat te Leeuwarden, op de zesentwintigste deze maand te vijf uur is overleden: Brijker, Hein, oud tweeëntachtig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden. Het is dus aannemelijk dat hij vanwege ziekte of een ongeval naar Leeuwarden was overgebracht en aldaar overleed. Zoals gezegd werd hij 82 jaar oud.

Overlijdensbericht Hein Brijker

 

 

 

Advertenties