Freerk Minnes (1853-1930)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Grootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Overgrootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Freerk Minnes Dijkstra werd op zondag 23 januari 1853, 16.30 uur te Wier geboren. Daarmee was hij het 3e en laatste kind van vader Minne en moeder Aafke. Zijn zusje Antje was in 1849  geboren, zijn broertje Sikke in 1850.

wh-wier-int-grt

In 1849 telde Wier 223 inwoners (108 mannelijk, 115 vrouwelijk). In 1859 waren dat er 263 (137 mannelijk en 126 vrouwelijk), verdeeld over 35 woningen. Twee woningen waren onbewoond. In tien jaar tijd waren er dus 40 personen bijgekomen.

Harlinger Courant – juli 1881: Te Appelscha meende zekere vrouw , dat zij “behekst” was. Zij liet daarom een wonderdokter bij zich komen, die werkelijk verklaarde dat zij “behekst” was, en haar medicijnen daarvoor ter hand stelde. De vrouw moet daarvan ingenomen hebben, met het gevolg dat zij eenige uren daarna een lijk was. 

Op 12 maart 1873 meldde hij zich voor de keuring bij de Nationale Militie Provincie Friesland (Vriesland was dus inmiddels Friesland geworden). Zo weten we dat hij op dat moment arbeider van beroep was, hoewel dat letterlijk alles kon betekenen. Na keuring werd hij vrijgesteld uit hoofde van broederdienst. Dankzij de keuring hebben we summiere beschrijving van hem:

 • Lengte: 1.63 meter (om precies te zijn 1 meter en 638 millimeters)
 • Aangezigt: ovaal
 • Voorhoofd: smal
 • Oogen: blauw
 • Kin: spits
 • Haar: bruin
 • Wenkbraauwen: bruin
 • Merkbaare tekenen: geen

Freek trouwde op zaterdag 8 mei 1875 te Wier met Klaasje Arjens Vis. Freek was 22 jaar oud, arbeider, en Klaasje was 20 jaar en dienstmeid van beroep, woonachtig en werkzaam te St. Jacobiparochie, een dorpje op nog geen 4 kilometer van Wier. Klaasje werd op maandag 19 juni 1854 te St. Jacobiparochie geboren uit Arjen Kornelis Vis en Maartje Klazes Wenselaar, beide ook uit St. Jacobiparochie afkomstig. Haar ouders en Freerk zijn moeder waren bij het huwelijk aanwezig (zijn vader was immers al overleden). Hieronder de handtekeningen van Freerk en zijn vrouw, van Freerk’s moeder Aafke van der Meulen en van Klaasje’s vader Arjen Vis. Met name de handtekeningen van Freerk en zijn moeder zijn uitermate beverig, waaruit mag worden afgeleid dat zij niet veel meer dan zijn naam kon schrijven. De getuigen waren:

 • Fetze van Sollema, 30 jaar, klerk, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd
 • Ids van der Ploeg, 46 jaar, klerk, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd
 • Christiaan Michiel de Vries, 46 jaar, politie bediende, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd
 • Jan Pieters, 51 jaar, veldwachter, woonachtig te Menaldum, aan de gehuwden vreemd 

Hand Freerk

Freerk en Klaasje kregen de volgende kinderen:

 1. Antje, 18 maart 1876 te Wier – 2 februari 1949 te Franeker (72 jaar)
 2. Maartje, 11 mei 1877 te Wier – 19 juli 1877 te Wier (2 maanden)
 3. Aafke, 11 juli 1878 te Wier – 13 november 1967 te Franeker (89 jaar)
 4. Arjen, 26 juli 1879 te Wier – 3 oktober 1879 te Wier (2 maanden)
 5. Arjen, 1 oktober 1881 te Wier – 5 juni 1959 te Franeker (77 jaar)
 6. Minne, 22 maart 1883 te Wier – 8 februari 1933 te Wijnaldum (49 jaar)
 7. Jan, 18 mei 1885 te Wier – 4 februari 1960 te Franeker (74 jaar)
 8. Sikke, 5 april 1887 te Wier – 4 augustus 1931 te Franeker (44 jaar)
 9. Maartje, 2 oktober 1888 te Wier – 21 november 1975 te Franeker (87 jaar)
 10. ✝ levensloos meisje op 18 juni 1891 te Wier
 11. Maria, 31 juli 1893 te Firdgum – 3 april 1959 te Franeker (65 jaar)

Freerk en zijn gezin verhuisde dus tussen juni 1891 en juli 1893 van Wier naar Firdgum, een dorpje op iets meer dan 5 kilometer van Wier verwijderd. Het waarom is onduidelijk, vooral omdat in elke akte steevast het nietszeggende beroep van arbeider gegeven wordt. Pas bij zijn overlijden zal in de akte het beroep landarbeider gegeven worden. Hij was toen 77 jaar oud en nog steeds aan het werk.

Firdgum1

Arbeidsbudget

Uitgaven van het gezin van een Friese veenarbeider in Appelscha in 1887. Gezinssamenstelling: man, vrouw en twee kinderen.

Budget 1891

Freek overleed dus op 77-jarige leeftijd, op donderdag 13 november 1930, 18.00 uur te Harlingen. Daar woonde hij trouwens niet, hij woonde in Franeker. Hij overleefde daarmee zijn vrouw Klaasje die op zaterdag 29 december 1928, 21.00 uur op het Vliet 117 te Franeker overleed. Zij was toen 74 jaar oud.

Vliet Franeker

Advertenties