Antje Minnes (1849-1869)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Minne Sikkes Dijkstra (1825-1871) & Aafke Hielkes van der Meulen (1817-1897)
Grootouders: Sikke Thomas Dijkstra (1793-1838) & Antje Minnes Braaksma (1795-1851)
Overgrootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Antje Minnes Dijkstra werd op maandag 7 mei 1849, om 15.00 uur in de middag te Wier geboren. Daarmee was zij het eerste kind van vader Minne Sikkes, kastelein van beroep, en moeder Aafke Hijlkes. Na Antje zouden er nog twee broertjes volgen: Sikke in 1850 en Freerk in 1853.

Het waren Tjeerd Ulbes Nieuwenhuis, een 55-jaar oude timmerman en Johannes IJdes Zijlstra, een 25-jarige arbeider die zich op die koude maandag, de 6e december 1869 bij de Burgerlijke Stand meldden. Daar lieten zij weten dat Antje Minnes Dijkstra, des nachts ten drie ure in het huis nummer zes te Wier was overleden. Ze was niet getrouwd, had geen kinderen en werd slechts 20 jaar oud.

Advertenties