Anne Meinderts (1835-1855)

Vader Meindert Thomas Dijkstra was inmiddels 49 jaar oud toen hij zich op woensdag de 23e december 1835, om 15.00 uur in de middag, bij de Burgerlijke Stand meldde en daar een kind van het mannelijke geslacht voorstelde. Dat was Anne Meinderts, geboren op maandag 21 december 1835, des nachts ten twee uren, uit hem declarant en Jetske Sakes Wijma, oud eenendertig jaren. Anne Meinderts was daarmee het 6e kind van vader Thomas en het 3e kind van moeder Jetske (vader Thomas was hertrouwd), allen geboren te Beetgum.

 In 1855 diende Anne zich te melden voor de Nationale Militie en werd hij goedgekeurd.

Oproep

Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. Wel weten we dat Anne Meinderts Dijkstra, fuselier bij de 2e compagnie, 2e Bataillon van het 5e Regiment Infanterie, op vrijdag 20 april 1855 in het garnizoen hospitaal te Breda overleed. De eerste overlijdensakte werd opgemaakt in Breda. De gegevens werden doorgegeven aan Menaldumadeel, waar op woensdag 2 mei 1855 een tweede overlijdensakte werd opgemaakt. Anne Meinders werd slechts 20 jaar oud, bleef ongehuwd en liet geen kinderen na. Hij was de enige soldaat die in het jaar 1855 in het garnizoenshospitaal overleed.

Advertenties