Meindert Thomas (1785-1846)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Meindert Thomas (Dijkstra) werd op zondag 21 mei 1786 te Beetgum geboren en aldaar gedoopt op de 2e juli 1786. Meindert was het 4e kind van vader Thomas Meinderts (Dijkstra) en moeder Antje Foppes (Fopma). Toen Meindert geboren werd, waren twee van zijn broertjes en zusjes al overleden, zodat hij en zijn broer Foppe de oudste kinderen in het gezin waren.

WebRecept156

Meindert trouwde op zondag 10 mei 1812, om 11.00 uur in de ochtend, met Grietje Jans de Lang. Meindert was 25 jaar oud en een boerenknecht in Beetgum, terwijl Grietje 23 jaar oud was en dienstmaagd te Engelum. Ze was op zondag 6 juli 1788 te Marssum geboren en aldaar gedoopt op 20 juli 1788. Officieel stond haar naam als Grytje in de boeken, maar in de loop der tijd zou dit verbasteren tot Grietje. Haar ouders waren Jan Johannes de Lang, grofsmid van beroep en Aaltje Pieters. Als getuigen traden op:

 • Tomas Meinderts Dijkstra, 59 jaar, guardenier, woonachtig te Beetgum, vader van de thans gehuwde man
 • Jan Johannes de Lang, 53 jaar, arbeider, woonachtig te Beetgum, vader van de thans gehuwde vrouw
 • Foppe Tomas Dijkstra, 28 jaar, guardenier, woonachtig te Beetgum, broeder
 • Ale Klazes Smets, 33 jaar, guardenier, woonachtig te Beetgum, aangehuwde broeder van de thans gehuwde man 

Handtek Meinder

Meindert en Grietje kregen de volgende kinderen:

 1. Aaltje, 15 maart 1813 te Beetgum – 18 mei 1885 te Beetgum (72 jaar)
 2. Antje, 23 september 1815 – 19 september 1876 te Sint Annaparochie (60 jaar)
 3. Grietje, 14 februari 1818 te Beetgum – 3 februari 1889 te Beetgum (70 jaar)

De kinderen zouden dus alle drie een respectabele leeftijd bereiken en hun gemiddelde leeftijd is dan ook 67 jaar en 3 maanden. Meindert’s broer Foppe kocht, verkocht, huurde en liet zelfs een handvol advertenties na. Broer Meindert deed niets van dit alles. Zijn naam komt niet voor bij de notaris en ook in de kranten is zijn naam niet te vinden. Hij deed zijn werk, onopvallend bijna en zorgde voor zijn gezin.

Grietje Jans de Lang overleed op maandag 9 maart 1818, 11.00 uur in de morgen, in het huis genummerd 83 te Beetgum. Ze overleed dus amper 3 weken na de geboorte van haar dochtertje Grietje. Grietje Jans de Lang werd slechts 29 jaar oud. Meindert was 31 jaar oud toen zijn vrouw overleed en hij achterbleef met drie kleine kinderen. Aaltje was de oudste met haar 4 jaren, gevolgd door Antje van 2 jaar oud, terwijl Grietje nog geen maand oud was. Toch, Meindert hertrouwde niet direct en zorgde dus op de een of andere manier voor zijn kinderen.

Diakoniearmen_Buurkerk_Utre

Hij wachtte tot zijn 44e voordat hij voor de tweede maal in het huwelijk trad. Dat moest ook wel, want zijn aanstaande vrouw was al in verwachting. Meindert hertrouwde op woensdag 13 april 1831 met de 25-jarige Jetske Ages Wijma. De bruid was dus bijna 20 jaar jonger. Sterker nog: ze was slechts 7 jaar ouder dan Meindert’s oudste dochter. Jetske werd geboren op donderdag 13 juni 1805 te Beetgum. Haar vader Sake Ages Wijma was smid en haar moeder Dieuwke Jans Stap verzorgde het gezin. Als getuigen traden op:

 • Sake Ages Wijma, 58 jaar, grofsmid, woonachtig te Beetgum, vader van den gehuwde vrouw 
 • Foppe Thomas Dijkstra, 46 jaar, guadenier, woonachtig te Beetgum, broeder van de gehuwde man
 • Alle Thomas Dijkstra, 40 jaar, guardenier, woonachtig te Beetgum, broeder van den gehuwde man  
 • Klaas Gerbens Brouwer, 29 jaar, landbouwer, woonachtig te Beetgum, goede vriend van de gehuwden 

Zoals we dus kunnen zien werd tussen Meindert’s eerste huwelijk in 1812 en zijn tweede in 1831 de letter h in de naam Thomas opgenomen. Bij beide huwelijken traden familieleden en vrienden als getuigen op; iets wat we tot nu toe vrij zelden bij onze  aktes uit de 19e eeuw zijn tegengekomen.

Meindert en Jetske kregen de volgende kinderen:

 1. Thomas, 26 november 1831 te Beetgum – 15 november 1863 te Beetgum (31 jaar)
 2. Sake, 24 januari 1833 te Beetgum – 6 juni 1875 te Zweins (42 jaar)
 3. Anne, 21 december 1835 te Beetgum – 20 april 1855 te Breda (20 jaar)
 4. Jan, 13 februari 1837 te Beetgum – 6 juni 1883 te Peins (46 jaar)
 5. Dieuwke, 16 juli 1839 te Beetgum – 6 september 1842 te Beetgum (3 jaar)
 6. Alle, 11 december 1840 te Beetgum – 12 juni 1847 te Beetgum (6 jaar)
 7. Dieuwke, 21 oktober 1843 te Beetgum – 25 maart 1925 te Menaldum (81 jaar)
 8. Foppe, 4 januari 1846 te Beetgum – 23 augustus 1847 te Beetgum (1 jaar)

Vader Meindert was 59 jaar oud toen hij voor de laatste maal vader werd. Van zijn oudste kinderen waren er al een aantal getrouwd en hadden zelf al kinderen toen de kleine Foppe in 1846 geboren werd. Er is een groot verschil tussen de gemiddelde leeftijd van de kinderen uit het eerste en uit het tweede huwelijk. Zagen we dat de drie kinderen uit het eerste huwelijk een gemiddelde leeftijd van ruim 67 jaar bereikten; bij de kinderen in het tweede huwelijk blijft dat gemiddelde steken op amper 29 jaar per kind.

Meindert Thomas Dijkstra overleed op vrijdag, 1e Kerstdag, de 25e december 1846, 07.00 uur in de morgen in het huis genummerd 24 te Beetgum. Hij werd 60 jaar oud. Een jaar later zou zijn jongste zoontje overlijden, dus in de periode 1840-1850 kreeg dit gezin veel verdriet te verwerken:

 • 06-09-1842: overlijden Dieuwke, 2 jaar oud
 • 25-12-1846: overlijden vader Meinderts, 60 jaar oud
 • 12-06-1847: overlijden Alle, 6 jaar oud
 • 23-08-1847: overlijden Foppe, 1 jaar oud

Zo bleef Jetske achter met de kinderen, waarvan de oudste net vijftien jaar oud was en de jongste net drie. Ze hertrouwde 6 jaar later; op woensdag 21 januari 1852 met Foppe Oenes Wouda. Ze was toen inmiddels achter in de veertig, terwijl haar nieuwe man over de vijftig jaar oud was. Jetske Ages Wijma overleed tenslotte op dinsdag 26 november 1889, 17.00 uur in de middag te Beetgum. Ze werd 84 jaar oud.

Advertenties