Foppe Thomas (1784-1859)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Foppe Thomas (of soms: Tomas) werd op vrijdag 28 mei 1784 te Beetgum geboren. Daarmee was hij het 3e kind van vader Thomas Meinderts (Dijkstra) en Antje Foppes (Fopma). Foppe kwam samen met zijn broertje Meindert ter wereld, een heuse tweeling dus, maar Meindert zou binnen 2 jaar overlijden. Foppe’s zusje Maaike was geboren en overleden in 1781 en zo werd Foppe dus het oudste kind in het gezin. In 1786 werd er opnieuw een Meindert geboren en dit broertje zou op later leeftijd de directe buurman van Foppe in Beetgum worden.

d2

Foppe trouwde op zondag 20 mei 1810 te Beetgum met Ybeltje Hendriks (van der Meulen). Foppe was 25 jaar oud en woonde in 1810 te Engelum, zijn vrouw Ybeltje was 24 jaar oud en woonde te Beetgum. Ybeltje was op dinsdag 21 februari 1786 te Bergum geboren en aldaar gedoopt op 9 april 1786. Zij was het 7e kind van vader Hendrik Willems en moeder Janke Jans.

Foppe en Ybeltje

Foppe en Ybeltje kregen de volgende kinderen:

  1. Janke, 15 februari 1811 te Beetgum – 18 december 1875 te Beetgum (64 jaar)
  2. Thomas, 13 november 1815 te Beetgum – 7 september 1818 te Beetgum (2 jaar)
  3. Thomas, 12 juli 1819 te Beetgum – 7 maart 1893 te Beetgum (73 jaar)

Foppe Thomas was een gewiekste handelaar die kocht, verkocht en huurde. Zijn naam duikt talloze malen bij de notaris op en we kunnen rustig stellen dat hij het klappen van de financiële zweep kende. Een klein greep:

  • 1815: huur van een huis, bouw- en weiland te Beetgum, voor de duur van 7 jaar – huursom 1.677 gulden per jaar
  • 1841: huur van een huis en bouw- en greidlanden voor 7 jaar te Beetgum – huursom 3.488 gulden per jaar
  • 1844: koop van bouwland te Menaldum – koopsom 935 gulden
  • 1845: koop van bouwland te Beetgum – koopsom 1.677 gulden
  • 1848: koop 3/5 deel bouwland te Vrouwenparochie – koopsom 1.111 gulden
  • 1850: koop van bouwland te Engelum – koopsom 956 gulden

1836

1842

1847

Het waren Foppe Tomas (zonder h) en zijn broer Meindert Thomas (met een h), gebuur van Foppe (dus de buurman van), die zich op de 16e juli 1821 bij de Burgerlijke Stand vervoegden. Daar liet Foppe noteren dat zijn vrouw Ybeltje Hendriks op vrijdag 13 juli 1821 (op dezelfde dag als Napoleon Bonaparte), om 15.00 uur in de middag in het huis genummerd 65 te Beetgum, was overleden. Ybeltje werd slechts 35 jaar oud. Foppe bleef achter met twee kleine kinderen, waarvan de oudste tien jaar oud was en de  jongste net twee.

In het kadaster van 1832 treffen we hem in het huidige Beetgummermolen, waar hij een huis met erf en een tuin bezat. Over dit stukje land betaalde hij 27 gulden belasting per jaar.

Huis & Erf

Foppe Thomas overleefde zijn vrouw Ybeltje vele jaren, maar hij hertrouwde nooit. Hij overleed tenslotte op zaterdag 28 mei 1859 in de avond, in het huis nummer 59 te Beetgum. Hij was 11 jaar getrouwd geweest en 38 jaar weduwe. Foppe Thomas Dijkstra werd 75 jaar oud en werkte tot aan zijn dood nog altijd als gaardenier. Zijn kinderen Janke en Thomas lieten een familiebericht in de krant plaatsen.

Rouw Foppe

Advertenties