Jetske Alles (1826-1859)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Alle Thomas Dijkstra (1790-1836) & Jacob Annes Hemrica (1799-1861)
Grootouders: Thomas Meinderts Dijkstra (1754-1814) & Antje Foppes Fopma (1749-1823)

Jetske Alles Dijkstra werd geboren op vrijdag 10 februari 1826, des avonds ten negen uren te Beetgum. Jetske was het derde kind van vader Alle Thomas en moeder Antje Jacobs Hemrica. In totaal zouden er 6 kinderen geboren worden, waarvan er 5 de volwassen leeftijd zouden bereiken. Alleen Jetske (een naamgenootje dus), het eerste dochtertje geboren in 1821, overleed een paar maanden na de geboorte. Toch, de 5 overgebleven kinderen zouden dan wel de volwassen leeftijd bereiken, echt oud zouden ze geen van allen worden.

nummer13

Jetske was net 10 jaar oud toen haar vader Alle Thomas overleed en zij dus achterbleef met moeder Antje Jacobs en vier andere broertjes en zusjes. Haar moeder hertrouwde in 1841, dus toen Jetske 15 jaar oud was. Of zijn komst de reden was dat zijzelf heel vroeg trouwde is niet met zekerheid te zeggen. Noch uit te sluiten. Feit is echter wel dat ze slechts een paar jaar na haar moeder in het huwelijk trad.

Jetske trouwde op 18-jarige leeftijd, op zaterdag 24 augustus 1844 te Menaldum met de 22-jarige Jelle Douwes van der Schaaf. Jelle was op woensdag 20 februari 1822, om 15.00 uur in de middag te Beetgum geboren. Hij was het tweede kind van vader Douwe Pieters van der Schaaf, wagenmaker van beroep, en huisvrouw Trijntje Jelles Bakker. De vaders van het aanstaande echtpaar waren beide overleden, maar de moeders waren bij het huwelijk aanwezig. In de akte lezen we: waarna we hen in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen welke door de wet aan den Huwelijkse Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde. Als getuigen traden op:

  • Bauke Hoogterp, 50 jaar, klerk der secretarie, woonplaats niet genoemd 
  • Sijmon Brouwer, 33 jaar, veldwachter, woonachtig te Marssum
  • Martinus Jonker, 38 jaar, veldwachter, wonende te Menaldum
  • Johannes Jans Haarsma, 51 jaar, veldwachter, woonachtig te Beetgum

Jelle had zich in 1841 bij de Nationale Militie moeten melden, om gekeurd te worden voor militaire dienst. In de Militie akte zien we dan hij wagenmakers-knecht van beroep was (zijn vader was wagenmaker). Na de keuring was er er speciale zitting van de Militie-Raad te Leeuwarden, waar onder andere de zaak Jelle can der Schaaf op tafel kwam. Helaas is de Militie-akte nauwelijks leesbaar, waardoor niet goed te achterhalen is op welke gronden hij uiteindelijk vrijgesteld werd van dienst. In ieder geval hoefde hij niet als soldaat te dienen.

Wagenmaker

 Jetske en Jelle kregen de volgende kinderen:

  1. Trijntje, 14 september 1845 te Beetgum – 27 oktober 1889 te Beetgum (44 jaar)
  2. Antje, 16 augustus 1849 te Beetgum – 26 februari 1920 te Beetgum (70 jaar)
  3. Levenloos jongetje op 3 december 1851 te Beetgum

Jelle Douwes was in 1845 wagenmakers-knecht van beroep en trad dus in de voetsporen van zijn overleden vader. Een paar jaar later echter staat hij te boek als gardenier (kweker van groenten). Twee jaar later echter is hij weer terug als wagenmaker. Geen knecht meer, maar volleerd wagenmaker.

Jetske Alles Dijkstra overleed op vrijdag 9 december 1859, 01.00 uur in de middag, in een huis genummerd 43 te Beetgum. Ze werd slechts 33 jaar oud. Aan de tekst in de rouwadvertentie te zien was ze al langdurig ziek. En zo bleef vader Jelle dus achter met twee opgroeiende kinderen: Trijntje van 14 en Antje van amper tien jaar oud.

AD Overlijden Jetske

Jelle Douwes hertrouwde, en wel op woensdag 4 maart 1863 met Trijntje Sydes Dijkstra, ook uit Beetgum. Andermaal een Dijkstra, maar zover nu bekend geen familie van Jetske of een andere telg in de Dijkstra tak. Jelle was inmiddels winkelier (koopman) en gardenier te Beetgum en zou dit tot aan zijn dood blijven. Hij overleed tenslotte na eene langdurige sukkeling van 15 maanden op 6 juni 1871, des avonds ten zeven ure in het huis, nummer vijf te Beetgum. Hij werd 49 jaar oud.

AD Overlijden Jelle

23 juni 1871

Advertenties