Pijter Pyters (1813-1813)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Grootouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Pyter Pyters Bruinsma was het zevende en laatste kind van vader Pyter Jelles en moeder Geertje Jans. En hoewel hij dan de hekkensluiter in het gezin zou blijken te zijn, hij was toch ook de eerste telg die officieel met de achternaam Bruinsma werd geregistreerd.

Het was Ulbo Johannes Noordenbos, vroedmaster van beroep (de mannelijke vroedvrouw dus) die om tien uur in de ochtend van donderdag, de 8e april 1813 bij de officier van den Burgelijken Staat der Gemeente Wommels binnenstapte. Daar liet hij noteren dat op den zesden dag der maand April van het jaar duizend achthondert en dertien, des namiddags ten vijf uren, een kind van het mannelijk geslacht geboren is, in het Huis No. 32 te Kubaard. Dat kindje was Pijter, vernoemd naar zijn vader Pyter Jelles die vijf maanden voor de geboorte van zijn zoontje overleed. De kleine jongen zal het nooit geweten hebben, maar zijn zusjes Sybrichje, Nieschjen en zijn broertje Kornelis waren ook al voor zijn geboorte overleden.

Het was onder andere Pijter’s oudere broer Jan Pyters Bruinsma die aangifte deed van zijn overlijden. Pijter overleed op dinsdag 23 november 1813, 03.00 uur in de nacht in de huisinge No. 32 te Cubaard (geboren in een K, overleden in een C). Pijter Pyters Bruinsma werd slechts 33 weken oud.

Advertenties