Kornelis Pyters (1805-1810)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Grootouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Kornelis Pyters Bruinsma was het 6e kind (en de 4e zoon) van vader Pyter Jelles en moeder Geertje Jans. Hij werd geboren op vrijdag 3 mei 1805 te Kubaard en aldaar in hetzelfde jaar gedoopt op zondag 26 mei. Zijn broertjes Jelle, Jan en Doede waren nog in leven, maar zijn zusjes Sybrichje en Nieschjen waren al overleden. En zo groeide hij op met zijn ouders en drie broers.

Kornelis Pyters (Bruinsma) werd 5 jaar oud en stierf op zondag 2 september 1810 te Kubaard. 

 

Advertenties