Jorke Pieters (1846-1920)

Jorke Pieters werd op zaterdag 1 augustus 1847, om 23.00 uur in de avond, in het huis L-16 te Lollum geboren. Vader Pieter Jelles Bruinsma, 29 jaar en bakker van beroep, was zijnde uit oorzaak van ziekte verhinderd in persoon de aangifte te doen. En dus was het de 42-jarige schipper Sijmon Foekes Engga, die (pas) op dinsdag 4 augustus 1846 liet noteren dat in zijne tegenwoordigheid een kind van het mannelijk geslacht was geboren uit de 29-jarige Dirkje Jorkes Smit.

Tzumm

Hij groeide op met zijn 3 jaar oudere broer Jelle. In 1854 verhuisde het kleine gezin van Lollum naar Tzum, waar vader Pieter Jelles een bakkerswinkel opende op de Voorstraat 15. Vanzelfsprekend kwam hij daar, net als zijn broer, als bakkersknecht te werken. Begin 1866 moest hij zich melden voor de militaire keuring. Zodoende is er een kleine beschrijving van hem achtergebleven:

  • Lengte: 1 El – 508 strepen
  • Aangezigt: ovaal
  • Voorhoofd: groot
  • Oogen: blauw
  • Neus: spits
  • Mond: normaal
  • Kind: rond
  • Haar: blond
  • Wenkbraauwen: blond
  • Merkbare Teekenen: geen

Op donderdag 15 maart 1866 werd hij vrijgesteld van dienst, vanwege gebrek aan lengte. Hij was namelijk 1 meter, 50 centimeter en 23 millimeter groot. Terwijl 1.55 centimeter de minimale lengte was.

Het geeft een bijzonder treurig gevoel wanneer er praktisch geen sporen van een persoon zijn achtergebleven. Jorke leefde tot in de 20e eeuw (onze eeuw), en werd 74 jaar oud! Toch is er vrijwel niets over hem bekend. We treffen zijn naam in 1887 en 1888 bij de notaris, bij een boelgoed verkoop en de verkoop van een stuk land. Dat is alles. Hij trouwde niet, kreeg geen kinderen. De mensen die hem hebben gekend, zijn allemaal al overleden, zodat zijn leven in volstrekte anonimiteit voorbij lijkt te zijn gegaan.

Hij overleed op zaterdag 14 augustus 1920, des voormiddags ten vier ure te Tzum. Slechts een geboorteakte, een overlijdensakte, een keuringsrapport en een kleine rouwadvertentie in de krant (geplaatst door zijn oudere broer Jelle) leveren bewijs van zijn bestaan.

Overlijden Jorke

Advertenties