Sijbrig Jans (1825-1825)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Pyters Bruinsma (1791-1875) & Geertje Jans Boersma (1795-1832)
Grootouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Overgrootouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Sijbrig Jans Bruinsma werd op 23 augustus 1825, 03.30 in te ochtend te Wommels geboren. Daarmee was zij het 4e kindje van veenschipper Jan Pieters Bruinsma en moeder Geertje Jans Boersma. Haar zusjes Trijntje (1819) en Geertje (1821) en haar broertje Pieter (1823) waren haar voorgegaan.

Haar eerder geboren zusjes en broertje zouden op hoge leeftijd overlijden, maar de kleine Sijbrig had minder geluk. Het was vader Jan Pieters zelf die zich op die treurige maandag, de twaalfde september 1825 om zes uur in de avond bij de Burgerlijke Stand meldde. Bij hem was Gerrit Tjeerds van Tuinen, wolkammer van beroep. Jan Pieters liet noteren dat zijn dochtertje Sijbrig op die 123 september, des morgens ten een uren, in de huizingen No. 16 te Wommels was overleden.  Sijbrig werd slechts 20 dagjes oud.

Advertenties