Pietertje Tjeerds (1893-1974)

Pietertje

De 42-jarige grofsmid Tjeerd Eekes van der Velde uit Achlum, vervoegde zich op vrijdag 7 juli 1893 bij de Burgerlijke Stand. Daar liet hij noteren dat den zesden juli dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, te Achlum een kind van het vrouwelijke geslacht was geboren. Hij en zijn vrouw Tjietske Pieters Bruinsma hadden besloten het kindje Pietertje te noemen.

Daarmee was Pietertje het zevende kind in het gezin, hoewel er in 1885 een levenloos meisje ter wereld was gekomen en de kleine Eke al in 1886 was overleden. De overgebleven vijf kinderen echter zouden allemaal een zeer respectabele leeftijd bereiken, met een gemiddelde van 82 levensjaren. De andere kinderen in het gezin werden binnen 2 jaar van elkaar geboren, maar Pietertje kwam zes jaar na het laatstgeboren gezinslid. Ze was dus een nakomertje en de benjamin van het gezin.

Pietertje Tjeerds van der Velde was 27 jaar oud, toen ze op  zaterdag 7 augustus 1920 met de 29-jarige Lammert Annes Zijlstra in het huwelijk trad. Lammert was op zaterdag 20 september 1890, 14.00 uur in de middag te Uitwellingerga geboren en was het 9e kind van vader Anne Zijlstra en moeder Palskje Zijlstra. Palskje was trouwens een echte Zijlstra, geboren uit Herre Wybes Zijlstra en Trijntje Jans Oppenhuis. De ouders van de bruid en bruidegom waren bij het huwelijk aanwezig. In eerste instantie werd veldwachter Eeltje Velleda als getuige bij het huwelijk genoteerd, maar zijn naam werd doorgehaald. De getuigen:

 • Andries Ferwerda, 46 jaar, huisbewaarder, woonachtig te Franeker
 • Pieter Marge, 32 jaar, belasting controleur, woonachtig te Franeker

Pietertje en Lammert kregen de volgende kinderen:

 1. Anne tussen 24 en 31 januari 1921 te Oppenhuizen
 2. Tjeerd tussen 29 jan – februari 1923 te Oppenhuizen
 3. Tjitske tussen 7 en 12 oktober 1929 te Uitwellingerga

Lammert Zijlstra was oorspronkelijk veehandelaar (net als zijn vader), maar na zijn huwelijk werd hij slager en opende een winkel. Het gezin woonde in 1923 te Oppenhuizen, maar verhuisde naar Uitwellingerga. Dat is een afstand van precies 1,2 kilometer, dus we kunnen nauwelijks van een heuse verhuizing spreken. Toch, we zien hier de adressen waar ze hebben gewoond:

 • 1929: huis genummerd 42, Uitwellingerga
 • 1931: huis genummerd 107, Oppenhuizen
 • 1940: huis genummerd 123, Oppenhuizen

De slagerij van Lammert had het zwaar en in 1941 was hij dan ook gedwongen de winkel te sluiten. Nederland was inmiddels een jaar bezet door de Duitsers, dus de volgende verhuizing is dan ook ietwat verbijsterend. Op 31 oktober 1941 vestigde het gezin zich te Bylerward, Duitsland. Nazi Duitsland dus wel te verstaan. Of dit een geheel vrijwillige verhuizing was, valt niet meer te achterhalen, wel weten we dat hij zich er vestigde om daar als melker te werken. Het gezin zou er de rest van de oorlog blijven wonen.

Lammert Zijlstra

Lammert Zijlstra overleed op de zeer zonnige en warme donderdag, de 21e augustus 1947 te Bylerward, in Duitsland. Hij werd 57  jaar oud.

Overlijden Lammert

Of de kinderen in Duitsland zijn gebleven is vooralsnog onbekend, maar moeder Pietertje keerde in ieder geval begin jaren vijftig terug naar Nederland en woonde vanaf dat moment op tal van adressen en zou uiteindelijk Friesland verruilen voor Gelderland:

 • 1953: van der Veldestraat 4, Leeuwarden
 • 1953: huis genummerd 27G, Wijnaldum
 • 1954: huis genummerd 161, Vrouwenparochie
 • 1956: huis genummerd 150, Wanswerd
 • 1956: Prinsesselaan 11, Ede (GLD)
 • 1959: Edisonstraat 24, Ede (GLD)
 • 1963: Bennekom Heidelaan 66, Ede (GLD)
 • 1970: Commandeursweg 500, Ede (GLD)

Pietertje van der Velde overleed tenslotte op 24 september 1974 te Ede. Ze werd 81 jaar oud.

Overlijden Pietertje

Advertenties