Lieuwkje Tjeerds (1880-1949)

Lieuwkje Foto

Lieuwkje Tjeerds van der Velde werd op maandag 5 april 1880, des morgens ten vier ure te Achlum geboren. En daarmee was zij het eerste kindje van grofsmid en vader Tjeerd Eekes van der Velde en moeder Tjietske Pieters Bruinsma. Na haar zouden nog 6 broertjes en zusjes geboren worden, en van de zeven kinderen in totaal zouden vijf van hen een zeer respectabele leeftijd bereiken.

In het voorjaar van 1880 groeide Nederland gemiddeld met 137 personen per dag, en ons land telde in het vroege voorjaar van 1880 4.025.798 inwoners. De kleine Lieuwkje was daar dus eentje van en zij zou het eerste deel van haar leven in Achlum doorbrengen. In 1903 treffen we haar met 2 zusjes en een broertje bij Zangvereniging Zanglust te Achlum:

Zangvereniging

Lieuwkje was inmiddels al 29 jaar oud en naaister van beroep, toen ze op zaterdag 21 augustus 1909 te Franeker in het huwelijk trad met Klaas Sybes Bouma. Klaas was een jaartje jonger en geboren op vrijdag 22 april 1881, 09.00 uur te Beetgum, als eerste kind van vader Sybe, landbouwer van beroep, en moeder Brandtje Blanksma. De vader des bruidegoms en de ouders der bruid, allen hierbij tegenwoordig, hebben mij verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te verlenen. Als getuigen traden op: 

  • Jan Alkema, 48 jaar, veldwachter, woonachtig te Achlum
  • Jelle Terluin, 39 jaar, veldwachter, woonachtig te Midlum
  • Retje Bos, 31 jaar, veldwachter, woonachtig te Peins
  • Douwe Groenveld, 66 jaar, ambtenaar ter secretarie, woonachtig te Franeker

Vrouwen 2

Lieuwkje en Klaas kregen de volgende kinderen:

  1. Sybe (alle gegevens ontbreken vooralsnog)

Klaas had zich in 1901 moeten melden bij de Nationale Militie, de militaire keuring. Hij had geluk, want hij was eenige wettige zoon en werd daarom vrijgesteld van militaire dienst. In de trouwakte werd het beroep van Klaas Bouma omschreven als van boerenbedrijf. Of hij dat zijn hele leven is blijven doen, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat het gezin op een heerlijk warme dinsdag, de 25e mei 1915 naar Vrouwenparochie verhuisde, waar Lieuwkje en Klaas de rest van hun leven zouden blijven wonen. In het adresboek van 1928 zien we zijn naam genoemd als zijnde Bouma Kl., landbouwer en woonachtig in het huis, genummerd 215 te Vrouwenparochie. Of, zoals het in de advertenties staat: Lieve Vrouwenparochie. Toen Lieuwkje en Klaas zich in 1915 te Vrouwenparochie vestigden, telde het dorp bijna 2500 inwoners (in 2004 waren dat er nog maar 620).

Het was zaterdag 6 augustus 1949, een bloedhete dag met temperaturen die opliepen tot bijna 30 graden. Op deze stralende dag overleed Lieuwkje Tjeerds van der Velde te Vrouwenparochie. Ze werd op woensdag 10 augustus om 2 uur begraven. Ze werd 69 jaar oud. Helaas is haar graf alweer geruimd, want haar naam komt niet meer voor op het kerkhof van Vrouwenparochie.

Overlijden Lieuwkje 1

Klaas Sybes Bouma zou haar overleven en overleed tenslotte op 81-jarige leeftijd, op woensdag 18 juli 1962 te Vrouwenparochie. Aan de tekst in de advertentie kunnen we zien dat zijn einde zwaar is geweest.

Overlijdensad Klaas

Advertenties