Tjietske Pieters (1854-1928)

Tjietske

Plaats In De Stamboom
Ouders: Pieter Jans Bruinsma (1823-1901) & Lieuwkje Riemers Hibma (1828-1904)
Grootouders: Jan Pyters Bruinsma (1791-1875) & Geertje Jans Boersma (1795-1832)
Overgrootouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Betovergrootouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Tjietske Pieters Bruinsma werd op woensdag 30 augustus 1854, des avonds ten acht ure te Midlum geboren. Daarmee was zij het 3e kind van vader Pieters Jans Bruinsma en moeder Lieuwkje Riemers Hibma. Haar zusjes Aaltje (1851) en Geertje (1852) waren haar voorgegaan. Tjietske zou niet het laatste kind in het gezin zijn, na haar geboorte volgden nog 7 broertjes en zusjes. Vier van hen zouden binnen een half jaar overlijden, dus ook Tjietske zou op jonge leeftijd al met het verdriet en het verlies van dierbaren geconfronteerd worden.

Op dinsdag 26 augustus 1873 trokken er een aantal zware onweersbuien over Achlum, met om 3 uur in de nacht een knallende donderslag. Tegen de middag kwam de volgende bui, die ditmaal met zulk een hevigen wind, regen en hagelslag vergezeld gingen, dat ouden van dagen getuigden nog nooit zóó iets te hebben aanschouwd. Hagelsteenen, of liever stukken ijs van 5 tot 10 grammen zwaar, ter grootte van duiveneijeren, vielen in zoo groote menigte en met zoodanige kracht naar beneden, dat het verblijf buiten ’s huis gevaarlijk werd. 

Tjietske was 24 jaar oud toen ze op zaterdag 24 mei 1879 te Achlum met de 27-jarige Tjeerd Eekes van der Velde in het huwelijk trad. Tjeerd was op vrijdag 30 mei 1851, om 07.00 uur in de morgen te Achlum geboren. Daarmee was hij het tweede kind en de eerste zoon van vader Eke Tjeerds van der Velde en moeder Blijke Arjens de Vries. Tjeerd was grofsmid van beroep, dus iemand die groot smeedwerk vervaardigde. Als getuigen traden op:

 • Johannes Jaspers Kreemer, 54 jaar, veldwachter, woonachtig te Tzum, vreemd aan bruidegom en bruid
 • Johannes Cammenga, 53 jaar, veldwachter, woonachtig te Midlum, vreemd aan bruidegom en bruid
 • Karel Dirks Spranger, 63 jaar, veldwachter, woonachtig te Zweins, vreemd aan bruidegom en bruid
 • Klaas de Wit, 68 jaar, secretarie klerk, woonachtig te Franeker, vreemd aan bruidegom en bruid 

Tjeerd had zich in 1870 moeten melden bij de Nationale Militie voor de militaire keuring. Daar was hem vervolgens bij de loting ten deel gevallen No. 56, dat buiten oproeping zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. 

Samen kregen zij de volgende kinderen:

 1. Lieuwkje, 5 april 1880 te Achlum – 6 augustus 1949 te Vrouwenparochie (69 jaar)
 2. Blijke, 27 november 1881 te Achlum – 8 februari 1975 te Achlum (93 jaar)
 3. Aaltje, 22 september 1883 te Achlum – 14 april 1970 te Achlum (86 jaar)
 4. Eke, 17 december 1885 te Achlum – 15 januari 1886 (4 weken)
 5. Levenloos meisje op 17 december 1885 te Achlum
 6. Eke, 26 juli 1887 te Achlum – 16 februari 1969 te Achlum (81 jaar)
 7. Pietertje, 6 juli 1893 te Achlum – 24 september 1974 Ede (81 jaar)

Op 17 december 1885 werd er dus een tweeling geboren, waarvan het meisje levenloos ter wereld kwam en het jongetje vier weken na de geboorte overleed.

Verhaal1

Verhaal2

Tjeerd van der Velde was zijn leven lang grofsmid van beroep. En dus was hij ook om de zoveel tijd op zoek naar knechten om hem te assisteren in de smidse. Hieronder een aantal van zijn advertenties die in de Friese dagbladen verschenen. Respectievelijk van de jaren: 1879, 1891 en 1894.

Tjeerd Eekes van der Velde 1

1879

1891

1894

Tjeerd van der Velde overleed op dinsdag 20 december 1927, 02.00 uur in de nacht te Achlum. Het was een ijskoude winterdag, met -10 °C vorst in de nacht en een gevoelstemperatuur van -18,6 °C. Tjeerd werd 76 jaar oud. Tjietske overleefde hem iets meer dan 4 maanden en overleed op donderdag 26 april 1928, om half negen in de avond te Oppenhuizen. En omdat ze officieel nog steeds in Achlum woonachtig was, werd aldaar ook een overlijdensakte opgesteld. In de advertentie van de Burgerlijke Stand zien we haar naam en dat zij is overlelen, in plaats van overleden. Tjietske werd 73 jaar oud.

Overlijden TjeerdOverlijden Tjitske

Advertenties