Jelle Jans (1828-1834)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Pyters Bruinsma (1791-1875) & Geertje Jans Boersma (1795-1832)
Grootouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Overgrootouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Het was elf uur in de morgen van woensdag de 19e maart 1828, toen zich drie mannen bij de Burgerlijke Stand te Wommels vervoegden: Jan Pieters Bruinsma, schipper; Gerrit van Tuinen, wolkammer van beroep, en kastelein Willem Lammerts de Roos. Jan Pieters nam het woord en verklaarde dat op den Achttienden dezer maand Maart, des morgens ten Acht uren, uit hem declarant, en zijne huisvrouw Geertje Jans Boersma te Wommels was geboren een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de naam Jelle was gegeven. De kleine Jelle had 4 oudere broertjes en zusjes: Trijntje (9 jaar), Geertje (7 jaar), Pieter (5 jaar) en Jan (2 jaar). Zijn zusje Sybrig was in 1825, na slechts 20 dagen geleefd te hebben, al overleden.

Toen hij slechts 4 jaar was, overleed zijn moeder en bleef hij achter met zijn vader en de andere broertjes en zusjes. Op 16 augustus 1834 overleed Jelle’s jongere broertje Anne op 4-jarige leeftijd. Jelle Jans zelf overleed slechts 5 dagen later, op donderdag 21 augustus 1834, des namiddags, ten vieren ure, in de huizinge No: 32 te Cubaard. Hij werd slechts zes jaar oud.

Advertenties