Anne Jans (1830-1834)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Pyters Bruinsma (1791-1875) & Geertje Jans Boersma (1795-1832)
Grootouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Overgrootouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Anne Jans Bruinsma werd op maandag 17 mei 1830, 22.00 uur in de avond te Wommels geboren. Daarmee was hij het 7e kind van schipper Jan Pieters Bruinsma en moeder Geertje Jans Boersma. Twee jaar na de geboorte van Anne overleed zijn moeder Geertje en blijf hij achter met zijn broertjes, zusjes en vader.

Helaas heeft de familie geen overlijdensadvertentie geplaatst, dus naar de doodsoorzaak kunnen we slechts gissen. Toch, Anne en zijn broertje Jelle (6 jaar oud) overleden beiden in de maand augustus van het jaar 1834, in een jaar waarin een cholera epidemie ons land teisterde. Of de twee jongetjes er aan zijn bezweken valt niet te bewijzen, maar de mogelijkheid kan ook zeker niet worden uitgesloten. Anne overleed op zaterdag 16 augustus 1834 , des morgens ten acht ure in de huizinge No. 32 te Cubaard. Hij werd slechts 4 jaar oud.

Advertenties