Beitske Doedes (1888-1955)

Beitske Doedes Bruinsma werd op dinsdag 7 februari 1888, des namiddags ten half zes te Lollum geboren. Daarmee was zij het tweede kind – en de tweede Beitske – van vader Doede Pieters en moeder Femkje Tiemersma. Het naamgenootje was echter in 1886, op 1-jarige leeftijd, overleden en dus werd het nieuwgeboren meisje wederom Beitske genoemd. Na haar zouden er nog drie kinderen geboren worden: Pieter in 1890, Siebrigje in 1893 en Meindert in 1897. Deze kinderen zouden allemaal een respectabele leeftijd bereiken, met een gemiddelde van ruim 80 levensjaren per kind.

Beitske

Beitske was 36 jaar oud, toen ze op zaterdag 24 mei 1924 in Wonseradeel in het huwelijk trad met de 35-jarige Hendrik Rienks Hoogsteen. Hendrik was geboren op woensdag 24 april 1889, 11.00 in de ochtend te Harkema-Opeinde (het heidedorp wijzigde in 1972 haar naam in Harkema). Hendrik was het tweede kind van de toen 27-jarige Rienk Hendriks Hoogsteen en de even oude Wipke Pieters Heemstra. Hendrik was in 1924 landbouwer van beroep en woonde te Harkema Opeinde, Beitske was zonder beroep en woonde te Lollum. De ouders van de bruidegom en bruid waren nog in leven, maar uit de trouwakte valt niet op te maken of zij bij het huwelijk aanwezig waren. Als getuigen traden op:

  • Sietze Miarda, 24 jaar, adjunct commies, woonachtig te Witmarsum
  • Jelle Postma, 69 jaar, concierge, woonachtig te Witmarsum

Handtekening Beitske

Ondertrouw 1924

Beitske en Hendrik kregen de volgende kinderen:

  1. Rienk, 18 juni 1925 te Drogeham – 25 januari 2010 te Drogeham (85 jaar)
  2. Femkje, 12 oktober 1928 te Drogeham

Rechtvaardige Onder De Volken

Toen de 2e wereldoorlog uitbrak woonden Beitske en haar man op een kleine boerderij op het Westerend in Drogeham. Er was geen gas, geen elektriciteit en geen stromend water. Buiten stond een waterput met pomp, olielampen en kaarsen zorgden voor verlichting. Op de boerderij waren enkele kippen en drie koeien. Hier leefden ze met hun kinderen Rienk en Femkje. En dat was precies voldoende, want de kleine boerderij was op vier mensen berekend. Toch zouden er tussen 1943 en 1945 in totaal elf mensen wonen.

Want toen Hendrik’s zwager hen vroeg of ze bereid waren Joodse mensen te helpen, aarzelde het echtpaar geen moment. Mensen in nood moet je helpen, dat was hun christelijke overtuiging. De boerderij van de familie Hoogsteen was een ideale plek voor onderduikers, omdat het ver van de bewoonde wereld lag. Toch was er altijd gevaar, omdat de boerderij langs een van de aanvoerroutes van de Duitsers lag. De kans op ontdekking was dus altijd aanwezig en het gezin en de onderduikers moesten dag en nacht op hun hoede zijn. Binnen en buiten werden verschillende schuilplaatsen gemaakt om de onderduikers te verbergen. Een gedenkwaardig moment was de geboorte van het meisje Johanna Beitske op 7 januari 1945. Haar vader zat ondergedoken bij de familie Hoogsteen en haar tweede naam was een eerbetoon aan Beitske Bruinsma.

(v.l.n.r.: dochter Femkje – een van de onderduikers – Hendrik)

Hendrik 2

Op dinsdag 12 oktober 2004 reikte de staat Israel postuum het Yad Vashem-ereteken uit aan Hendrik Hoogsteen en Beitske Bruinsma. Het Yad Vashem-ereteken is de hoogste onderscheiding voor niet-Joodse mensen die tijdens de holocaust, met gevaar voor eigen leven, pogingen deden om Joodse medeburgers te redden. Zij waren als een eiland van leven in een zee van dood, zo vertelde J.H. Levy van de Ambassade van Israël in zijn speech. Hun namen zijn in Jeruzalem te zien in de zogeheten Muur van de Rechtvaardigen onder de Volken.

In het Verzetsmuseum Friesland is vanaf 25 februari 2006 een paneel te zien van Friezen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden uit handen van de bezetter hebben weten te redden.

(v.l.n.r. Hendrik Hoogsteen, de kinderen Rienk en Femkje en Beitske Bruinsma)

Hendrik & Beitske

Het is jammer dat Beitske en Hendrik de uitreiking van de Yad Vashem niet meer mee konden maken. Beitske Bruinsma overleed op dinsdag 2 augustus 1955 in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Ze werd op zaterdag 6 augustus 1955 te Drogeham begraven. Beitske Doedes Bruinsma werd 67 jaar oud.

Overlijden Beitske 2

Hendrik Hoogsteen was inmiddels diaken, ouderling en voorzitter van de Gereformeerde Mannenvereniging “Simon van Velzen”. Hij overleed op 84-jarige leeftijd, op zondag 24 maart 1974 te Drogeham. Psalm 5:12a was de laatste psalm die hijzelf voor de leden van de mannenvereniging inleidde:

Maar verheugen zullen zich allen, die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt. 

Grafsteen

Advertenties