Doede Pieters (1857-1933)

Doede Pieters Bruinsma werd op vrijdag 27 november 1857, des morgens ten half negen ure te Lollum geboren. Hij was het eerste kind en de eerste zoon van vader Pieter Doedes Bruinsma en moeder Sibrigje Oebeles Lantinga. Doede zou opgroeien in een voor die tijd zeer klein gezin, want na de geboorte van zijn zusje Antje in 1864 kwamen er geen broertjes en zusjes meer bij. Net als zijn vader Pieter zou ook Doede het geboortedorp Lollum niet verlaten: hij werd er geboren, trouwde er, kreeg er kinderen en zou er uiteindelijk ook overlijden.

atlantis-7

Op woensdag 14 maart 1877 moest Doede Pieters zich melden voor de keuring bij de Nationale Militie, ofwel de militaire dienst. En hoewel hij voldeed aan de minimale lengte van 1 meter 55, werd hij vrijgesteld van dienst omdat hij eenige zoon was. Gelukkig werd er wel een kleine beschrijving van zijn uiterlijk in de boeken opgenomen, zodat we een beeld hebben hoe hij er heeft uitgezien:

 • Lengte: 1 meter 65 (ofwel: 653 millimeters)
 • Aangezigt: ovaal
 • Voorhood: hoog
 • Oogen: bruin
 • Neus: gewoon
 • Mond: gewoon
 • Kin: rond
 • Haar: bruin
 • Wenkbraauwen: bruin
 • Merkbare Teekenen: geen

Doede Pieters trouwde op 27-jarige leeftijd, op zaterdag 24 mei 1884 te Lollum met Femkje Meinderts Tijmensma. Femkje was geboren op zondag 28 december 1856, om 01.00 uur in de nacht te Tzum (tegenwoordig adres: Slachtedijk 4). Haar ouders waren Meindert Sakes Tijmensma, koemelker te Tzum, en moeder Beitske Lieuwes Eringa. Net als haar man Doede, was ook Femkje 27 jaar oud toen ze op die 24e mei in het huwelijk trad. De ouders van zowel de bruid als de bruidegom waren bij het huwelijk aanwezig. Als getuigen traden op:

 • Schelte Hameling, 26 jaar, klerk, woonachtig te Witmarsum, aan de echtelingen van familie vreemd 
 • Wijbe van Loon, 24 jaar, klerk, woonachtig te Witmarsum, aan de echtelingen van familie vreemd 
 • Dooitze Smeding, 23 jaar, klerk, woonachtig te Witmarsum, aan de echtelingen van familie vreemd
 • Gerardus Albertus Heldoorn, 59 jaar, concierge, woonachtig te Witmarsum, aan de echtelingen van familie vreemd

Hand Doede Bruinsma

Doede en Femkje kregen de volgende kinderen:

 1. Beitske, 23 mei 1885 te Lollum – 22 december 1886 te Lollum ( 1 jaar)
 2. Beitske, 7 februari 1888 te Lollum – 2 augustus 1955 Achtkarspelen (67 jaar)
 3. Pieter, 6 augustus 1890 te Lollum – 27 december 1977 te Sassenheim (87 jaar)
 4. Siebrigje, 2 februari 1893 te Lollum – 13 juni 1989 te Pingjum (96 jaar)
 5. Meindert, 28 september 1897 te Lollum – 21 mei 1969 te Lollum (71 jaar)

atlantis-6

Op woensdag 19 november 1884 was het Femkje’s vader Meindert Sakes Tiemersma (Tijmensma was dus Tiemersma geworden) die zijn kinderen bij de notaris laat komen om de inventaris op te maken van zijn bezittingen. Dit alles nadat Femkje’s moeder Beitske Lieuwes Eringa op 23 september van dat jaar was overleden. Een greep uit de eindeloos lange opsomming van bezittingen:

Iventaris 2

Totale waarde: 14.352,41 gulden, wat nu neer zou komen op een bedrag van 333.693 gulden, ofwel 151.423 euro. Femkje’s vader zou uiteindelijk in 1905 overlijden, waarna de erfenis vrijkwam.

Het waren Tjerk Kooistra en Taeke Tjeerdema die zich op woensdag de 22e maart 1933 bij de Burgerlijke Stand meldden en verklaarden dat op een-en-twintig maart dezes jaars, des namiddags ten half een ure, in deze gemeente te Lollum, Doede Bruinsma, oud vijfenzeventig jaren, zonder beroep, was overleden. Hij werd 75 jaar oud. Zijn vrouw Femkje overleefde hem en rond haar dood in 1943 kleeft een klein mysterie. Want in geen van de archieven en kranten is haar overlijdensakte teruggevonden. Wellicht komt dit doordat haar achternaam op verschillende manieren is teruggevonden: Tymensma, Tijmensma, Tiemensma, Tiemersma, Tijmersma enzovoort. Toch, volgens haar grafsteen is ze overleden op woensdag 11 augustus 1943 te Lollum. Meer is vooralsnog niet bekend. De geboortedatum op de grafsoteen is onjuist: Femkje werd geboren op de 28e december en niet op de 26e. Femkje werd 86 jaar oud.

Overlijden Doede Bruinsma

Graf Doede en Femkje

Advertenties