Jan Valentijns (1901-1909)

Jan Valentijns Vellinga werd op donderdag 10 januari 1901, des voormiddags ten drie ure te Franeker geboren. Nog diezelfde dag deed vader Valentijn aangifte bij de Burgerlijke Stand. Hij nam Michiel van Bachum (62 jaar) en Tjibbe Hoogerhuis (38 jaar) als getuigen mee, maar ondertekende de geboorteakte zelf niet, verklarende de comparant vader niet te kunnen schrijven, zulks niet geleerd hebbende. Jan Valentijns was het 6e kind van vader Valentijn Oepkes Vellinga en moeder Reinskje Jelles Bruinsma.

Het was wederom Michiel van Bachum (71 jaar en  koopman) die zich samen met Jan Mud (48 jaar en arbeider van beroep) op dinsdag 14 december 1909 bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand vervoegde. Daar lieten zij noteren dat Valentijn op maandag 13 december 1909, des middags ten twaalf ure te Franeker was overleden. Jan Valentijns Vellinga werd slechts 8 jaar oud.

Overlijden Jan Vellinga

Advertenties