Wijger Doedes (1894-1985)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Doede Jelles Bruinsma (1872-1954) & Jeltje Wiegers Vellinga (1871-1937)
Grootouders: Jelle Doedes Bruinsma (1828-1875) & Aafke Wytzes Wiersma (1842-1926)
Overgrootouders: Doede Pieters Bruinsma (1797-1843) & Antje Jelles Hieminga (1801-1883)
Betovergrootouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Oudouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Het was maandagmiddag, de 30e april van het jaar 1894, toen de 21-jarige arbeider Doede Jelles Bruinsma voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Franeker verscheen. Hij liet weten dat zijn 22-jarige vrouw Jeltje Vellinga die ochtend, rond 11.00 uur, was bevallen van een zoon die ze Wijger wilden noemen.  Daarmee was Wijger niet het eerste kind; zijn broer Doede was hem in 1892 voorgegaan.

Franeker 12

In de extreem warme september maand in 1919 (met vanaf 11 september 3 dagen boven de 30 graden) woonde Wijger in Akkrum en besloot hij de overstap naar Leeuwarden te maken. Hij was sigarenmaker van beroep en zal gedacht en geweten hebben dat hij in Leeuwarden meer kans had op een betere aanstelling. En dus liet hij zich op dinsdag 16 september 1919 inschrijven in Leeuwarden en woonde hij een tijd in bij J. van Engelen op de Jacob Binckesstraat 2. De sigarenfabriek was indertijd gevestigd op de Vredeman de Vriesstraat 3, dus kunnen we aannemen dat Wijger daar werkzaam is geweest.

Leeuwarden 2

Hij was 31 jaar oud toen hij op zaterdag 30 mei 1925 in Leeuwarden trouwde met de 26-jarige Tjitske Vonk. Tjitske was op dinsdag 21 juni 1898 te Terwispel geboren als 3e kind van vader Koop Pieter Vonk (dat is nog eens een merkwaardige voornaam!), boerenarbeider, en (wijlen) moeder Tietje Harmens Hoen. Tjitske was op donderdag 22 mei 1919 (hetzelfde jaar dus als Wijger) vanuit Steenwijkerwold OV naar Leeuwarden gekomen. De getuigen bij het huwelijk waren:

  • Johannes van Engelen, 61 jaar, sigarenmaker, woonachtig te Leeuwarden
  • Sieger Buursma, 30 jaar, pianoreparateur en schoonbroeder der echtgenoote, woonachtig te Leeuwarden

Leeuwarden 1

Doede en Tjitske woonden eerst op de Oostersingel 112-A (beneden verdieping) en verhuisden op maandag 6 september 1926 naar de Tabagostraat 33. Ze kregen geen kinderen.

Zoals we gezien hebben, was Wijger oorspronkelijk sigarenmaker van beroep. Maar de sigarenfabriek sloot haar deuren en zo werd Wijger een tijdje Incasseerder van het Gemeentelijk Lichtbedrijf. Hij ging dus langs de deuren om te innen en daarmee was hij waarschijnlijk niet bepaalt een graag geziene gast. Misschien was dat de reden waarom hij weer terugkeerde naar de Vredeman de Vriesstraat 3, waar de sigarenfabriek had plaatsgemaakt voor de kaasfabriek Freia. Hier treffen we Wijger als kaaspakker. Hij zou zijn werkleven eindigen als huisknecht, maar waar en bij wie is helaas niet bekend.

Tjitske Vonk overleed op woensdag 6 december 1972 te Leeuwarden en werd 74 jaar oud. Wijger overleefde haar alles bij elkaar bijna 13 jaar. Hij overleed tenslotte op 28 mei 1985 in het Triotel verpleeghuis te Leeuwarden. Het verpleeghuis zou in 1989 fuseren en onder de naam Bornia Herne verdergaan. Wijger Doedes Bruinsma werd 91 jaar oud.

Overlijden Tjitske Advertentie

Overlijden Wijger Advertentie

Overlijden Wijger Burgerlijke Stand

Triotel

Advertenties