Valentijn Doedes (1898-1966)

Valentijn 1

Plaats In De Stamboom
Ouders: Doede Jelles Bruinsma (1872-1954) & Jeltje Wiegers Vellinga (1871-1937)
Grootouders: Jelle Doedes Bruinsma (1828-1875) & Aafke Wytzes Wiersma (1842-1926)
Overgrootouders: Doede Pieters Bruinsma (1797-1843) & Antje Jelles Hieminga (1801-1883)
Betovergrootouders: Pyter Jelles Bruinsma (1747-1812) & Geertie Jans (1768-1846)
Oudouders: Jelle Hilbrands Bruinsma (1714-1792) & Siebrig Pieters Felsen (1720-1807)

Valentijn Doedes Bruinsma werd op zondag 5 juni 1898, 16.00 uur in de middag te Franeker geboren. Hij was het vijfde kind van vader Doede Bruinsma en moeder Jeltje Vellinga. En daarmee was Valentijn dan ook het jongere broertje van (pake) Jelle, die 3 jaar eerder geboren was.

Valentijn was een prima kaatser en zijn naam duikt talloze malen op in de kranten tussen 1917 en 1923. Hij was een zeer gewaardeerd achterperk-speler en stond bekend om zijn verre uitslag. In zijn afscheidsjaar 1923 won hij de 3e prijs op de PC te Franeker.

Valentijn 4

Valentijn 3

Tussen al het kaatsen door schaakte Valentijn zijn toekomstige vrouw Beeuwberdina Vijver. Ze traden in het huwelijk op een koude en kille donderdag, de 13e november 1919 te Franeker. Beeuwberdina werd geboren op dinsdag 21 augustus 1900, des namiddags ten zeven ure te Franeker. Haar vader Harmen Vijver was koopman en woonde samen met zijn vrouw Sijke Piebenga te Franeker. Op de dag van huwelijk was Valentijn 21 jaar oud en Beeuwberdina was 19 jaar. De ouders van de bruid en bruidegom waren bij het huwelijk aanwezig. Als getuigen traden op:

  • Sietze Vijver, 35 jaar, los werkman, woonachtig te Franeker, broeder van de bruid
  • Doede Bruinsma, 27 jaar, hulppostbode, woonachtig te Franeker, broeder van den bruidegom. 

Samen kregen ze de volgende kinderen:

  1. Doede, 9 april 1920 te Franeker – nog onbekend
  2. Harmen, 16 oktober 1922 te Franeker – 4 november 2009 te Franeker (87 jaar)
  3. Jeltje, 4 januari 1928 te Franeker – nog onbekend
  4. Sijke, 19 mei 1934 te Medemblik – nog onbekend

Op vrijdag 4 oktober 1935 verhuisde het gezin officieel van het adres: Cambuurtsterpad 69 te Leeuwarden naar Medemblik. Gezien de geboortedatum van hun dochtertje Sijke was het gezin reeds in 1934 in Medemblik aanwezig. Wellicht had dit te maken met de crisisjaren en de verplichte tewerkstelling, maar zeker is dit niet. Valentijn was inmiddels opperman van beroep. Dat klinkt zwaarwichtiger dan het in werkelijk was, want de opperman zorgde ervoor dat de steen en specie op tijd klaar stonden bij een te metselen muur. Het verblijf in Medemblik was kort, want op zaterdag 25 januari 1936 woonde het gezin alweer in Leeuwarden, op de Sibrandus Leostraat 6 ditmaal, waar zij de rest van hun leven zouden blijven wonen.

Valentijn Bruinsma overleed op een zeer warme maandag, de 2e mei 1966 te Leeuwarden. De Leeuwarder Courant maakte melding van zijn overlijden. Hij werd op vrijdag 6 mei, om 2 uur in de middag op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden begraven. Valentijn werd 67 jaar oud.

Valentijn 2

Overlijden ValentijnZijn vrouw Beeuwberdina overleefde hem en overleed tenslotte op zaterdag 6 februari 1982 te Leeuwarden. Zij werd op woensdag 10 februari 1982, om 2 uur in de middag, bijgezet in het graf van haar man op de Noorderbegraafplaats. Ze werd 82 jaar oud. Zover bekend is het graf van Valentijn en zijn vrouw Beeuwberdina inmiddels geruimd.

Overlijden Beeuwberdina

Advertenties