Akke Sikkes (1835-1844)

Dinsdag 31 maart 1835 was een betrokken, regenachtige dag. Het was de dag waarop Akke Sikkes Westra ter wereld kwam. Des morgens tien uren, om precies te zijn, in het huis genummerd zesentwintig. Vader Sikke Baukes Westra was niet de hoofdbewoner van deze woning, waardoor het niet mogelijk is te achterhalen waar de woning zich bevond. Hij deed op 2 april, om 11.00 uur in de morgen aangfite van geboorte in Franeker. Hij was 33 jaar oud en vader van zijn eerste kind. Zijn vrouw Willemke Jacobs Strikwerda was 27 jaar. Na Akke zouden er nog twee kinderen geboren worden: Lijsbeth in 1837 en Bauke in 1841. En zo groeide Akke dus op te Tzum, in een gezin van vijf.

De kindersterfte was enorm in de 19e eeuw, met name onder zuigelingen. Maar ook opgroeiende kinderen waren zeer kwetsbaar en duizenden stierven voor het 15e levensjaar. Zo ook de kleine Akke, die op den zesden dag der maand september, des namiddags ten drie ure, in de huizinge nummer acht te Tzum overleed. Op de plaats waar het huis ooit stond en waar Akke overleed, is nu een klein parkeer terreintje. Akke sikkes Westra werd slechts 9 jaar oud.

Rouw

Advertenties