Jacob Johannes (1837-1921)

Jacob Johannes Strikwerda werd op zondag 29 oktober 1837, des morgens ten vijf ure te Franeker geboren. In de wijk Uitburen, huisnummer 27 om precies te zijn. Hij was het derde kind van vader Johannes Jacobs Strikwerda en moeder Gerritje Pabes Hiemstra. Zijn zusjes Janke (1834) en Elisabeth (1836) waren hem voorgegaan, maar Elisabeth was vier maanden na geboorte overleden. En zo kwam Jacob in 1837 dus ter wereld in een gezin van vier, waarbij hij de hekkensluiter was. Later zouden er in totaal nog vier broertjes en zusjes geboren worden.

Franeker HGF2

Het gezin woonde in bij opa en oma, dus met Jacob Jacobs Strikwerda en Lijsbeth Hilbrands Bruinsma. Het inwonen was in de 19e eeuw (en begin 20e) eerder regel dan uitzondering. Soms deelden twee, drie gezinnen een woning, en dat hoefde zeker niet altijd familie van elkaar te zijn. Sterker nog; ze hoefden elkaar niet eens te kennen. Vijftien, twintig, vijfentwintig personen in 1 woning was geen uitzondering. Vaak verdeeld over verschillende kamers, maar soms ook twee volledige gezinnen in één en dezelfde kamer, waar dan simpelweg een kleed in het midden van de ruimte werd opgehangen om de “privacy” van de twee families te waarborgen.

In 1856 moest Jacob zich melden bij de Nationale Militie, de militaire keuring. Hij woonde toen in Lollum en was boerenknecht van beroep. Hij had geluk, want bij de loting viel hem ten deel No. 73, dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht. Dat maakte de weg vrij voor het huwelijk, zou je denken. Maar het duurde nog negen volle jaren voordat het zover was. De vooraankondigingen van het aanstaande huwelijk werden op de 23e en 30 april van het jaar 1865, met luider stemme en verstaanbaar gedaan. En toen, op woensdag 10 mei 1865, een dag met een heerlijkst weder, was het dan zover: de 27-jarige Jacob Johannes Strikwerda trad in het huwelijk met de 24-jarige Baukjen Sybrens Walsweer. Baukjen was op zondag 25 april 1841 te Oosterend geboren en was het zevende kind (waaronder een levenloos jongetje in 1839) van vader Sybren Gerrits Walsweer en moeder Sjoukjen Alberts Schuilenburg. Jacob was nog steeds boerenknecht van beroep, maar was verhuisd van Lollum naar Waaxens. Zijn aanstaande vrouw woonde daar ook, er werkte er als dienstmeid. Zowel de ouders van de bruidegom als de bruid waren bij het huwelijk aanwezig. Hieronder de handtekeningen van het echtpaar en hun beide vaders. Als getuigen traden op:

 • Tjibbe Tiemersma, 31 jaar, kantoorbediende, woonachtig te Wommels
 • Johannes Ham, 38 jaar, veldwachter, woonachtig te Wommels
 • Jan Both, 37 jaar, veldwachter, woonachtig te Lutkewierum
 • Johannes Krips, 59 jaar, veldwachter, woonachtig te Spannum

Handtek. Jacob en Baukjen

Jacob en zijn vrouw Baukjen kregen samen de volgende kinderen:

 1. Johannes, 30 november 1867 te Waaxens – 30 maart 1935 te Hilversum (67 jaar)
 2. Siebren, 22 oktober 1869 te Waaxens – 9 februari 1931 te Parrega (61 jaar)
 3. Gerrit, 19 maart 1872 te Waaxens – 24 oktober 1951 te Waaxens (79 jaar)
 4. Albert, 28 oktober 1874 te Waaxens – 27 november 1947 te Lollum (73 jaar)
 5. Levenloos meisje op 15 juli 1877 te Waaxens
 6. Gerritje, 9 augustus 1878 te Waaxens – 12 mei 1948 te Lollum (69 jaar)
 7. Sjouke, 25 mei 1881 te Waaxens – 18 juni 1949 te Spannum (68 jaar)

In hetzelfde jaar 1865, drie maanden na het huwelijk, kocht Jacob een stuk weiland te Waaxens over van Pieter Thomas Schuurmans (woonachtig te Waaxens). De koopsom bedroeg precies 100 gulden, wat nu neer zou komen op 2.346 gulden, ofwel 1.064 euro. Hoewel hij in vrijwel alle documenten als arbeider genoteerd, staat, mogen we uit de koop van het stuk weiland aannemen dat hij op het land werkte. Precies 10 jaar later, in mei 1875, verkocht hij zijn huis voor een bedrag van 1.250 gulden. Nu zou dat een bedrag zijn van 29.485 gulden, ofwel 13.384 euro. Waar ze toen precies zijn gaan wonen, is nog niet bekend, maar ze bleven in ieder geval in Waaxens woonachtig.

In de periode tussen 1872 en 1884 verloren Jacob en zijn vrouw Baukjen hun ouders. Baukjen’s moeder overleed in 1872, gevolgd door haar vader in 1878. Vier jaar later, in 1882, overleed Jacob’s vader en in 1884 zijn moeder.

Het waren koemelker Pieter van Dijk en veehouder Anne Boer, beiden woonachtig te Waaxens, die beide Burgerlijke Stand lieten noteren dat Jacob op den achtsten november 1921, des namiddags ten elf ure te Waaxens was overleden. Jacob Johannes Strikwerda werd 84 jaar oud en ook op die leeftijd verdiende hij nog altijd zijn geld als werkman. Baukjen bleef alleen achter en verhuisde vrijwel direct na het overlijden van haar man naar Lollum. Hoewel het volgende nog uitgezocht moet worden, lijkt het aannemelijk dat zij bij haar dochter Gerritje introk. Daar overleed ze zes weken na het overlijden van haar man. Toeval mag dan misschien bestaan, en eventuele bewijzen zijn allang verloren gegaan, maar het is een romantische gedachte te denken dat zij niet zonder haar man verder wilde en zo snel mogelijk weer bij hem wilde zijn. Ook al was dat in de dood en in de hoop op een betere wereld waar Jacob op haar zou wachten. Baukjen Sybrens Walsweer overleed op maandag 26 december 1921, des namiddags ten acht ure te Lollum. Ze werd 80 jaar oud.

Overlijden Baukjen

Advertenties