Elisabeth Johannes (1836-1837)

Johannes Jacobs Strikwerda was 21 jaar oud, arbeider van beroep en woonde te Franeker. Op vrijdag 23 september 1836, om 11.00 uur in de ochtend stapte hij het stadhuis van Franeker binnen en liet er noteren dat op den Een en Twintigsten dezer maand des nachts ten Een Uur in het huis wijk UB no. 27 zijn dochtertje Elisabeth was geboren. Zijn vrouw Gerritje Pabes Hiemstrra was 26 jaar oud en was voor de tweede maal moeder geworden. Twee jaar eerder, in oktober 1834, was hun dochtertje Janke geboren.

Mand child

De kindersterfte tussen 1840 en 1870 was enorm hoog, hoewel er grote verschillen per provincie zichtbaar zijn. Studies wijzen uit dat in de genoemde periode tussen de 57% en 77% van de kinderen in de eerste levensjaren overleed. Elisabeth Johannes was een van hen. Ze overleed op zaterdag 11 februari 1837, des avonds ten zeven ure, in het huis wijk UB no. 27. Aangifte werd gedaan door Sijtse Paulus de Boer en Franciscus Willems Boomsma, die verklaarden dat hun buurtkind Elisabeth was overleden. Elisabeth Johannes Strikwerda werd slechts vier maanden oud, of om precies te zijn: achttien weken.

Advertenties