Johannes Hilbrands (1788-1813)

Johannes Hilbrands (of Hillebrands) Bruinsma werd op maandag 19 mei 1788 te Lollum geboren en aldaar gedoopt op zondag 1 juni 1788. De doop werd verricht door zijn eigen vader, Hillebrand Jelles, die doopheffer te Lollum was. Johannes was het 8e kind van vader Hillebrand en het 2e kind van moeder Willemke Johannes.

Leger

Tussen 1795 en 1813 was Nederland bezet door de Franse legers en in 1810 bepaalde Napoleon dat de Franse wetgeving ook voor ons land zou gelden. Inclusief de dienstplicht. Deze gold voor mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Zo werd ook het geboortejaar 1788 opgeroepen, het jaar dus waarin Johannes Hillebrands geboren was.

Johannes had weinig keus. Hij had kunnen weigeren, maar de consequenties waren zwaar geweest. Zo kregen de ouders van een dienstweigeraar een boete van 500 francs, ofwel 250 gulden opgelegd. Een astronomisch bedrag voor een eenvoudig boerengezin. En dus meldde Johannes Hillebrands zich voor de keuring en werd hij geschikt bevonden voor de dienstplicht. Hij kreeg op kosten van de gemeente 2 hemden, 2 paar schoenen, 2 paar sokken, een ransel en een soldij van 9 francs, ongeveer 2,20 euro.

Johannes diende zich op zaterdag 11 april 1812 om 09.00 uur te Leeuwarden te melden bij de Raad van Recrutering. Aldaar werd hij ingedeeld bij de 87e Cohorte Nationale Garde, 1e Ban, 5e compagnie. En de 5e compagnie betekende dat hij soldaat in opleiding was. Een opleiding die ongeveer drie maanden zou duren, waarna hij werd ingedeeld in een andere compagnie.

Johannes was fuselier (geweerschutter), maar reeds op vrijdag 11 september 1812 (dus precies 5 maanden nadat hij in dienst was getreden) werd hij opgenomen in het garnizoen hospitaal te Groningen. Hier verbleef hij bijna 7 maanden en overleed tenslotte op dinsdag 6 april 1813 aan hectische koorts. Die omschrijving werd vaak gegeven bij wondkoorts en koudvuur (gangreen), opgelopen na amputatie van een van de ledematen. Een operatie die trouwens zonder verdoving plaatsvond. Het feit dat hij vele maanden in het hospitaal heeft gelegen, duidt op een ernstige verwonding. Triest genoeg zou er slechts een paar maanden na zijn overlijden een einde komen aan de Franse bezetting. Johannes was slechts 23 jaar oud, ongehuwd, en stierf ver van huis en zonder familie in een garnizoen hospitaal te Groningen.

Bijlagen:

  • Overlijdensakte Nederlands
  • Overlijdensakte Frans

 

Advertenties