Jetske Jans (1842-1842)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Feikes Bruinsma (1814-1885) & Aaltje Seerps Anema (1817-1871)
Grootouders: Feike Hilbrands Bruinsma (1781-1835) & Tietje Jans Bangma (1788-1827)
Overgrootouders: Hillebrand Jelles Bruinsma (1743-1824) & Eeke Rommerts de Boer (1746-1783)
Betovergrootouders: Jelle Hilbrands (1714-1792) & Sibrig Piters Felsen (1720-1807)

Jetske Jans Bruinsma werd op woensdag den achtsten dezer maand Junij 1842, des morgens ten drie uren te Tzummarum geboren. Daarmee was zij het tweede kind van de 27-jarige boer Jan Feikes Bruinsma en de 25-jarige boerin Aaltje Seerps Anema. Jetske’s broertje Feike was in januari 1841 geboren en was dus anderhalf jaar oud.

Veel zuigelingen en kinderen in de 19e eeuw zouden de volwassen leeftijd nooit bereiken. Waarbij moet worden opgemerkt dat het zuigeling- en kindersterfte cijfer in het westen van Nederland hoger lag dan in bijvoorbeeld Friesland. Toch, vader Jan Feikes en zijn vrouw Aaltje Seerps zouden samen dertien kinderen krijgen. Vier van de dertien stierven op jonge leeftijd, een vijfde werd slechts twintig jaar oud.

Het waren dan ook vader Jan Feikes en de 37-jarige heelmeester ten plattenlande Petrus Johannes Wijbrandus die lieten noteren dat Jetske op zaterdag den dertigsten der maand Julij 1842, des avonds ten half acht ure te Tzummarum, in het huis genummerd zesennegentig was overleden. Jetske Jans Bruinsma werd slechts zeven weken oud.

Verdriet

Advertenties