Jelle Feikes (1904-1909)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Feike Jans Bruinsma (1864-1951) & Jantje Rients van Wijngaarden (1868-1941)
Grootouders: Jan Feikes Bruinsma (1814-1885) & Aaltje Seerps Anema (1817-1871)
Overgrootouders: Feike Hilbrands Bruinsma (1781-1835) & Tietje Jans Bangma (1788-1827)
Betovergrootouders: Hillebrand Jelles Bruinsma (1743-1824) & Eeke Rommerts de Boer (1746-1783)
Oudouders: Jelle Hilbrands (1714-1792) & Sibrig Piters Felsen (1720-1807)

Jelle Feikes Bruinsma werd geboren op vrijdag 16 september 1904, des namiddags te zeven uur te Sexbierum. Daarmee was hij het 7e kind van vader Feike Jans Bruinsma (40 jaar oud inmiddels) en moeder Jantje Rients van Wijngaarden (36 jaar oud toen haar zoon geboren werd). Toen Jelle ter wereld kwam, was zijn oudste broer Jan 13 jaar oud en zijn jongste broer Rients was drie. Een ander broertje met de naam Rients was in 1895 geboren, maar was slechts negen maanden oud geworden. En dus werd hij geboren in een gezin van vijf oudere broers en zusters. Toen hij anderhalf jaar oud was, zou zijn jongere zusje Botje geboren worden.

De 51-jarige Willem Nieuwhof, gardenier van beroep en wonende te Pietersbierum en de 42-jarige Marten Plat, een arbeider uit Sexbierum, meldden zich in januari 1909 bij de Burgerlijke Stand. Daar lieten zij noteren dat Jelle op dinsdag 12 januari 1909, des voormiddags te zeven ure te Sexbierum was overleden. Jelle Feikes Bruinsma werd slechts vier jaar oud.

Jelle Feikes

Advertenties