Feike Jans (1841-1861)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Feikes Bruinsma (1814-1885) & Aaltje Seerps Anema (1817-1871)
Grootouders: Feike Hilbrands Bruinsma (1781-1835) & Tietje Jans Bangma (1788-1827)
Overgrootouders: Hillebrand Jelles Bruinsma (1743-1824) & Eeke Rommerts de Boer (1746-1783)
Betovergrootouders: Jelle Hilbrands (1714-1792) & Sibrig Piters Felsen (1720-1807)

Feike Jans Bruinsma werd op woensdag 20 januari 1841, desavonds ten tien eentweede uren te Tzummarum geboren. Hij was hij eerste kind van de 25-jarige landbouwer Jan Feikes Bruinsma en de 23-jarige boerin Aaltje Seerps Anema. Na Feike zouden er nog twaalf kinderen geboren worden. Elf van hen zou hij als baby, peuter en/of kleuter leren kennen. Feike zou echter niet alleen elf geboortes meemaken, maar ook twee overlijdens. Zijn zusje Jetske overleed zeven weken na haar geboorte in 1842, en zijn broertje Pieter overleed in 1855 op tweejarige leeftijd.

Rond 1844 verhuisde het gezin van Tzummarum naar Sexbierum, waar ze zich vestigden in het huis genummerd 86. Later zou het gezin verhuizen naar het huis genummerd 99. Feike ging te Sexbierum naar school, waar meer dan 100 leerlingen les kregen en Jan Hemsen de ondermeester was.

Het waren de 34-jarige Jan Alberts Jannereth en de 48-jarige Riemer Anes Metz, geburen van natemelden overledene, die op donderdag 8 augustus 1861 lieten noteren dat Feike Jans Bruinsma des voormiddags ten halftien ure te Sexbierum in het huis genummerd negenennegentig was overleden. Waar hij aan overleed, is niet bekend. Tussen juni 1859 en augustus 1861 werden bepaalde delen van Friesland getroffen door de keelziekte Agina Diphtherina, maar zover bekend vielen er geen slachtoffers in Sexbierum en omliggende dorpen. Feike werd slechts 20 jaar oud.

Advertenties