Sjoekje Jans (1819-1825)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Hendriks Bron (1778-1864) & Antje Brands (1779-1836)
Grootouders: Hendriks Arends Bron (1735-1803) & Aukjen Melles (1739-1804)

Het was dinsdag vijf oktober 1819, vier uur in de middag, toen de 40-jarige Jan Hendriks Bron bij de Burgerlijke Stand liet noteren dat op den derden dezer maand, des avonds ten tien uren zijn dochtertje Sjoekje te Blesdijke was geboren. Zij was het zevende kind van vader Jan en zijn 39-jarige vrouw Antje Brands. Na Sjoekje zouden er nog twee kinderen geboren worden.

Vader Jan Hendriks was turfmaker van beroep en samen met zijn gezin was hij in 1824 naar de veengronden van Steenwijkerwold verhuisd. Het bleek een beslissing met noodlottige gevolgen te zijn. Want in het najaar van 1824 werd Europa geteisterd door zware regenval. Het waterpeil in de rivieren kwam daardoor extreem hoog te staan en toen ons land in november 1824 geteisterd werd door een zware storm, stonden de toch al zwakke dijken bijna op doorbreken. Tussen drie en vijf februari 1825 ontstond er andermaal een zware storm op de Noordzee en door de volle maan was het ook nog eens springvloed. In Noord-West Overijssel alleen al braken de dijken op 22 plaatsen. Door het hoogteverschil tussen de hoge dijken en het achterland stortte het water zich met enorme kracht naar binnen en verwoestte het alles wat op haar pad kwam. Waar het gezin Bron precies woonde is niet bekend, maar we weten wel dat ook zij direct getroffen werden door het aanstormende water. Sjoekje was nog maar vijf jaar oud en zal dus thuis bij haar ouders zijn geweest toen zij door het water werd meegesleurd. Ze verdronk op vrijdag 4 februari 1825 en haar lichaampje werd pas op maandag 21 maart 1825 gevonden. Sjoekje Jans Bron werd slechts vijf jaar oud.

1925 1