Brandt Jans (1811-1811)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Hendriks Bron (1778-1864) & Antje Brands (1779-1836)
Grootouders: Hendriks Arends Bron (1735-1803) & Aukjen Melles (1739-1804)

Door het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 van Napoleon werden de inwoners van Nederland verplicht een vaste familienaam aan te nemen. En zo liet vader Jan Hendriks op 10 februari 1812 de achternaam Bron registreren voor hem en zijn kinderen Wempke, Hendrik en Aukjen. Zijn zoontje Brandt Jans werd (terecht) niet genoemd, omdat het kind niet meer in leven was.

Brandt Jans werd op zaterdag 4 mei 1811, ’s morgen om 01.00 uur te Wolvega geboren. En daarmee was hij het vierde kind van vader Jan Hendriks en moeder Antje Brands. Brandt werd dus geboren vóór het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 2011. En dus werd er op 1 december 1811 alsnog, en met terugwerkende kracht, een geboorteakte opgesteld. De achternaam Bron ontbreekt in die akte, want die zou pas in februari 1812 officieel worden.

Wolvega1

Bijna zeven maanden na de geboorte van Brandt Jans werd de geboorteakte dus alsnog opgesteld. En dat moet pijnlijk zijn geweest, want het jongetje was toen al bijna zes maanden overleden. Een overlijdensakte trouwens, die pas op 3 december 1811 werd opgemaakt. Brandt Jans overleed op zondag 16 juni 1811, negen uuren des morgens, ten huize van deszelfs ouders. En dat was te Wolvega. Hij werd slechts zes weken oud. Als getuigen traden op: Jan Ronkema, dorpsregter van Wolvega en Johan Lodewijk Walrabenstein, opziender van het kerkhof. En de naam Walrabenstein doet een belletje rinkelen, want Brandt Jans broer Bauke Jans zou later met Benigna Walrabenstein trouwen.