Jantje Hendriks (1896-1896)

Vader Hendrik Brands Bron was schipper van beroep. Oorspronkelijk woonde hij met zijn vrouw Jantje Vaartjes te Beesterzwaag, maar ze waren vaak elders met hun schip. Zo ook in 1896, toen ze geruime tijd in Leeuwarden verbleven. Het was vader Hendrik die zich in januari van dat jaar bij de Burgerlijke Stand meldde en liet noteren dat in zijn schip, op den zestienden Januari dezes jaars, des namiddags ten twee ure zijn dochtertje Jantje was geboren.

Krap een maand later moest Hendrik zich weer melden en liet hij noteren dat zijn kleine meisje op woensdag 19 februari 1896, 14.00 uur in de middag te Leeuwarden was overleden. Ze werd net een maand oud.Ā Jantje was uiteraard het zusje van Geertje (tante Geertje) en (beppe) Jantje, die twee jaar later geboren zou worden.