Pieter Jans (1832-1839)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Jans Deelstra (1802-1853) & Janke Pieters Vlassinga (1809-1863)
Grootouders: Jan Hendriks Deelstra (1774-1850) & Sijtske Jans van der Meer (1777-1840)

Pieter Jans Deelstra werd op donderdag 12 april 1832, om half vier in de middag, in een huis genummerd 42 te Lekkum geboren. Het was een nevelige dag en Pieter was het vierde kind van vader Jan Jans Deelstra en moeder Janke Pieters Vlassinga. Het is heel aannemelijk dat vader Jan Jans niet bij de geboorte aanwezig was, want twee dagen later was het de 44-jarige vroedvrouw Aukje Wagensveld die aangifte van geboorte deed. Daar liet zij noteren dat vader Jan Jans thans ter arbeid buiten de Gemeente, en uit hoofde dezer afwezigheid niet zelf de aangifte van geboorte kon doen.

Bij de volkstelling van 1829, dus drie jaar voor de geboorte van Pieter Jans, telde het dorp Lekkum in totaal 377 inwoners. Slechts 162 inwoners (42.9%) waren geboren in Lekkum zelf.

Het is niet precies duidelijk wanneer, maar het gezin verruilde na de geboorte van Pieter Jans Lekkum (Leeuwarderadeel) voor Leeuwarden. En dus heeft de kleine jongen, hoe kort misschien ook, zich even kunnen verbazen over de drukte van de grote stad. De aangifte van geboorte kon vader Jan Jans niet zelf doen, maar bij het overlijden van zijn zoontje was hij degene die de loodzware tocht naar de Burgerlijke Stand maakte. Op zaterdag 1 juni 1839 liet hij er noteren dat Pieter Jans op den een en dertigsten dag der maand Mei, des nachts te een ure, in de wijk, Letter M, nummer eenhonderd-achtenvijftig was overleden. Pieter Jans Deelstra werd slechts 7 jaar oud.