Jan Johannes (1858-1858)

Op maandag 15 maart 1858 verscheen de 23-jarige ovenknecht Johannes Jans Deelstra bij de Burgerlijke Stand van Franeker en liet er noteren dat op diezelfde 15e maart, des morgen ten zeven ure zijn zoontje Jan was geboren. Johannes was in mei 1857 getrouwd met Corneliske Jacobs Harkema en ook zij was 24 jaar oud toen hun eerste kind geboren werd. Johannes, de vader van het kind ondertekende de geboorteakte niet, omdat hij verklaarde niet te kunnen schrijven, zulks niet geleerd hebbende. 

Het waren de 61-jarige Jouw Ernst Fokkema, kooltjer van beroep, en de 27-jarige koemelker Wepke Hiemstra die op donderdag 1 april 1858 de trieste tocht naar het Stadhuis maakten. Ze lieten er noteren dat Jan Johannes Deelstra op woensdag 31 maart 1858, des namiddags ten drie ure, in de huizing wijk OV, nummer veertig te Franeker was overleden. Het jongetje werd slechts 16 dagen oud. Precies elf dagen na zijn overlijden overleed moeder Corneliske Jacobs Harkema op 24-jarige leeftijd, vrijwel zeker tengevolge van complicaties na de bevalling.