Trijntje Hendriks (1874-1941)

Trijntje Hendriks Deelstra werd op een heerlijk warme maandag, de 12e juli 1874, om 20.00 uur in de avond te Franeker geboren. Zij was het 5e kind van vader Hendrik Jans en moeder Jantje Martens Steenstra. Toen Trijntje geboren werd, waren haar broertjes Jan (1869) en Marten (1871) inmiddels al overleden. Nauwelijks een jaar na haar geboorte zou haar zusje Janke (1873) overlijden. En, zoals we hebben kunnen zien in dit toch tragische gezin, zou er nog veel meer verlies te betreuren zijn.

Franeker 91

Trijntje trouwde op 23-jarige leeftijd, op zondag 26 september 1897 te Franeker met de 24-jarige schipper Hendrik Nannes Singstra. Hendrik was geboren op zondag 17 augustus 1873 te Katlijk en was 24 jaar oud toen hij met Trijntje in het huwelijk trad. Hendriks vader Nanne Rinses Singstra was inmiddels overleden. Zijn moeder Elisabeth Hendriks de Boer, schipperske, ofwel vrouw van de schipper was aanwezig en woonde net als haar zoon in Terwispel. Voor het huwelijk werd ook een Certificaat van Onvermogen opgesteld, waarin werd vastgelegd dat zowel Trijntje Deelstra als Hendrik Singstra, wegens behoeftige omstandigheden niet in staat waren de kosten voor diverse aktes te voldoen. Als getuigen traden op:

 • Wieger Elsinga, 30 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, neef van de bruid
 • Jan Elsinga, 28 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, neef van de bruid
 • Klaas van der Haring, 27 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, zwager van de bruid
 • Tjalling Alkema, 40 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, geen familie van de comparanten

Hendrik had zich in 1892 moeten melden bij de Nationale Militie, voor de militaire keuring. Hij had geluk, want hem viel ten deel het nummer 164, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht. 

Trijntje en Hendrik kregen de volgende kinderen:

 1. Hendrik, 2 augustus 1898 te Katlijk – 11 april 1978 te Leeuwarden (79 jaar)
 2. Levenloos jongetje, 14 maart 1900
 3. Elisabeth, 10 maart 1902 te Gorredijk – 7 augustus 1984 te Noordbergum (82 jaar)
 4. Nanne, 7 oktober 1903 te Gorredijk – onbekend
 5. Jantje, 3 juli 1905 te Wartena – 10 maart 1949 te Leeuwarden (43 jaar)
 6. Binne, 22 september 1906 te Terwispel – 21 mei 1964 te Leeuwarden (57 jaar)
 7. Trijntje Gatske, 11 september 1908 te Grouw – onbekend
 8. Jan, 13 januari 1910 te Leeuwarden – 5 mei 1910 te Leeuwarden (4 maanden)
 9. Gatske, 20 december 1911 te Oldeboorn – onbekend
 10. Boukje, 27 januari 1918 te Leeuwarden – 7 oktober 1987 te Leeuwarden (69 jaar)

Hendrik was vrachtschipper van beroep, waardoor de kinderen in verschillende plaatsten geboren werden: Katlijk, Gorredijk, Wartena, Terwispel, Grouw, Leeuwarden en Oldeboorn.

Eind twintiger jaren zette Hendrik een punt achter zijn schippersleven, vestigde zich te Leeuwarden en werd koopman in brandstof. En vanaf dat moment adverteerde hij met grote regelmaat in de krant. Niet alleen om zijn handel aan te prijzen, maar ook om verhuizingen door te geven en zijn klanten het beste te wensen voor het Nieuwe Jaar. Dat laatste deed hij trouwens ieder jaar. Tevens bood hij regelmatig zaken te koop aan: duiven, boten en zelfs een wasmachine met wringer. Hieronder een kleine bloemlezing van zijn advertenties tussen 1929 en 1938.

Romkeslaan

Ook de kinderen zochten met enige regelmaat de krant en zien we de onderstaande advertenties uit 1927, 1932 en tot slot 1937.

Op 8 november 1941 meldde de heer Theunis van Dijck, 60 jaar oud en aanspreker van beroep, zich bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Leeuwarden. Daar liet hij noteren dat Trijntje Deelstra, oud 67 jaar, op vrijdag 7 november 1941, des voormiddags haf tien was overleden. Zoals we uit de dankbetuiging kunnen opmaken, werd ze verpleegd in Stads Ziekenhuis te Leeuwarden. Het gezin woonde inmiddels op het Noordvliet Oranjewaltje 365, vanwaar de begrafenisstoet op dinsdag 11 november, om 14.00 uur zou vertrekken.

Hendrik en Trijntje waren 44 jaar gehuwd geweest en op de een of andere manier spreekt er veel warmte en genegenheid uit de advertenties die zijn achtergebleven. Het leven zonder zijn dierbare vrouw moet moeilijk zijn geweest. Moeilijk en misschien zelfs wel onmogelijk. want nog niet eens 2 jaar na het overlijden van zijn vrouw overleed ook Hendrik. Het was wederom de aanspreker de heer van Dijck die liet noteren dat Hendrik Singstra op maandag 16 augustus 1943, om 20.00 uur in de avond te Leeuwarden was overleden. Hendrik overleed een dag voor zijn verjaardag en werd 69 jaar en 364 dagen oud.

Overlijden Hendrik Sr

Advertenties