Marten Hendriks (1871-1872)

Marten Hendriks Deelstra werd geboren op dinsdag 7 november 1871, 01.30 uur in de nacht te Berlikum. Daarmee was hij het 3e kind (en de 2e zoon) van vader Hendrik Jans Deelstra, 27 jaar oud en ovenknecht van beroep, en moeder Jantje Martens Steenstra.

Marten Hendriks Deelstra, oud acht maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Berlikum, zoon van Hendrik Jans Deelstra, arbeider en van Jantje Martens Steenstra, echtelieden, wonende aldaar, overleed op den zesden dezer maand Augustus, des namiddags ten twee ure in een ongenummerd huis te Berlikum.

Advertenties