Jantje Hendriks (1884-1959)

Jantje Hendriks Deelstra werd op donderdag 4 september 1884 geboren, om 22.00 uur in de avond te Dronrijp. Daarmee was zij het elfde kind van vader Hendrik Deelstra en het tweede kind van moeder Baukje Hettenvan. Ze zou echter niet de laatste zijn, want vader Hendrik zou in totaal zestien keer vader worden!  Hij was tasker van beroep, dat wil zeggen: voorman van de stenen stapelaars en was 39 jaar oud toen hij vader werd van Jantje.

atlantis-5

Er hangt iets treurigs over het leven van Jantje Hendriks Deelstra. Ze haalde de respectabele leeftijd van 69 jaar, maar werkte niet, trouwde niet en kreeg geen kinderen. Nergens duikt haar naam op: niet bij schaatswedstrijden, verenigingen, toneel gezelschappen of zangkoren. Er werd geen advertentie gezet toen ze werd geboren en niet toen ze overleed. En zover bekend zijn er geen foto’s van haar bewaard gebleven. Het enige wat we van haar weten is dat ze op Zevenhuizen 40 heeft gewoond en op de Sjaardemastraat 1 te Franeker. Voor de rest lijkt het wel alsof ze nooit heeft bestaan en door niemand werd gemist.

Jantje Hendriks Deelstra overleed op zondag 18 oktober 1959 te Harlingen. Ze werd 69 jaar oud en werd hoogstwaarschijnlijk gecremeerd, want haar naam komt niet voor op de begraafplaatsen in Friesland.

Advertenties