Jan Hendriks (1869-1872)

Het was de 52-jarige stads vroedvrouw Vemke Rauwerda die zich op woensdag 20 januari 1869 bij de Burgerlijke Stand meldde en liet noteren dat Jantje Martens Steenstra, zonder beroep, wonende te Franeker op den negenentienden dezer maand, des avonds ten vijf ure was bevallen van eenen zoon waaraan zij den voornaam gegeven heeft van Jan. De vader was wellicht bekend, maar werd niet genoemd en genoteerd. Pas anderhalf jaar later zou Jantje Martens in het huwelijk treden met Hendrik Jans Deelstra, dus het is onwaarschijnlijk dat hij de biologische vader is van het jongetje. Maar helemaal uitsluiten kunnen we het natuurlijk niet. Hij erkende het kind in ieder geval bij het huwelijk in juli 1870.

Jan Hendrik Deelstra, een peuter van drie jaar oud, overleed op dinsdag 30 juli 1872, des namiddags ten zes ure in een ongenummerd huis te Berlikum. Het was de eerste maal dat het gezin geconfronteerd werd met het verlies van een van de kinderen. Het zou niet de laatste keer zijn. Nog geen 6 dagen later zou Marten, het jongere broertje van Jan, komen te overlijden.